.

Grunden lika viktig som huset

När det ska väljas husbil är det lätt att stirra sig blind på planlösningen och möblernas utformning – trivseln ombord. Man fantiserar om hur man i sittgruppen avnjuter en iskall, lokalt inhandlad, öl och tittar ut över en vacker flod, kustlinje eller dalgång.

Men för att komma till den vackra platsen krävs många mils åkande. Inte alltid på asfalt slät som et balsalsgolv. Här kommer bilens chassi in i bilden.

 

Av Stig Forsberg och Stefan Janeld

Ordspråket säger ”Det finns mycket grejer på ett järnspett” Börjar man syna detta ordspråk ser man att det har sin poäng. Ett chassi är samma sak, det kan verka vara några sammanfogade metalbalkar, men är oändligt mycket mer. Olika parametrar ger egenskaper av olika slag. Vi skall här försöka förklara de grundläggande skillnaderna och vilka för- och nackdelar de olika konstruktionerna har. När vi beskriver de grundläggande egenskaperna skall man komma ihåg att det är kombinationen av dessa som ger ett säkert och komfortabelt chassi.

Chassiets grundkonstruktion i sig

Våra husbilschassin är från början tänkta att vara en lastbil, lätt eller tung. Olika materialval förekommer, olika rostskydd och olika konstruktioner. Fiat, det vanligaste chassiet, finns i två versioner. Det vanliga lätta lastbilschassiet och ett speciellt för husbilar med lägre höjd och bredare spårvidd bak.

Övriga tillverkare erbjuder endast sitt normala bilchassi. AL-KO levererar specialbyggda galvaniserade chassin som tas fram i samarbete med husbilsbyggaren. I dessa fall kan bodelens infästningar, tankplaceringar, golvkonstruktion, bältesbock och annat anpassas till den aktuella modellen. Ett AL-KO chassi har alltid ett mervärde på en husbil.

 

Detta är grunden som bestämmer hur husbilen är att färdas i. Och eftersom ”resan är målet” är det troligen mer betydelsefullt för hur ni kommer trivas med husbilen än vilken färg det är på tyget eller om fanéren är ljus eller mörk.

Draghuvudet – motorpaketet till husbilen

På framhjulsdrivna bilar kallar man förarhytten med motor och växellåda för ”draghuvud”(Kursiv). Det finns många leverantörer av draghuvuden, i princip alla last- och transportbilar kan användas för att bygga en husbil. Några har dock gått längre för att tillmötesgå husbilsfabrikanterna. Längst har Fiat gått. Därför är de också störst på denna marknad med cirka 75% marknadsandel i Europa.

Man har faktiskt gått så långt att man levererar lösa draghuvuden så att AL-KO kan montera sitt specialchassi snabbare och enklare. De levererar även draghuvuden utan hytt för att förenkla byggandet av helintegrerade husbilar.

Andra tillverkare går inte lika långt i sin anpassning. De levererar draghuvud och chassi, sedan är det upp till påbyggaren att anpassa efter behov.

På tyngre husbilar blir det ofta en hel del spill när man anpassar ett chassi för att bli husbil. Är du spekulant på en komplett hytt till en Iveco Eurocargo kan det vara värt att ringa till Concorde eller Morelo, de brukar ha gott om dem stående bakom fabriksbyggnaden.

 

AL-KO är inte en konkurrent till Fiat, tvärtom. Fiat anpassar sin produktion för att förenkla monteringen av AL-KO chassi. Man levererar bland annat draghuvuden utan chassi. På bilden ser ni hur de sätts ihop rygg mot rygg för att sedan levereras till AL-KO:s fabrik.

Hjulbasen bestämmer mycket av komforten

Tänk Dig en limousin, den har lång hjulbas. Med det menas att den har ett långt avstånd mellan fram- och bakaxel. Det ger en bekväm färd och bilen har ett bra mothåll från bakhjulen. D.v.s. den sladdar inte gärna, men den har å andra sidan svårt att komma runt hörn eftersom bakhjulen genar i ett innerspår vid branta svängar. Kort hjulbas ger en mer lättmanövrerad bil, men den kan bli guppig och sladdbenägen.

Här gäller det att hitta en bra kompromiss mellan smidighet, stabilitet och komfort. Blir det fel riskerar du att få en husbil med flera obehagliga egenskaper – sidvindskänslighet, dåligt väggrepp för framhjulen, försämrad fjädringskomfort, svårmanövrerad i trång trafikmiljö.

 

Hjulbasen är viktig för en husbils väguppträdande. Transportbilar är sällan lika långa som husbilar. Därför erbjuder inte transportbilstillverkarna de långa hjulbaser som husbilar ibland är i behov av. Här är en Mercedes på besök i AL-KO:s fabrik för en chassiförlängning. Ser ju inte så komplicerat ut kanske. Men tänk på att även kardanaxeln måste vara längre.

Spårvidd ger stabilitet i sidled

Med en bredare spårvidd blir bilen stabilare i sidled. Därför har många husbilar en större spårvidd bak. En fördel när fordonet har hög tyngdpunkt, vilket många husbilar har. Det experimenteras av och till med olika mellanlägg för fälgen för att ge en bredare spårvidd. Detta är inte att rekommendera eftersom andra köregenskaper påverkas om de inte kompenseras för.

Överhäng kan skapa bekymmer av olika slag.

Det uppfattas ofta bra med stora garage bak i bilen. Dessa garage skapas genom att man ger bilen ett långt överhäng bakom bakaxeln. Fördelen är garaget om man trivs med det, nackdelarna är dock många. ”Svepytan”(KURSIV) som bilen tar baktill när man svänger kraftigt kan göra den svårmanövrerad och kräver stor uppmärksamhet i trånga utrymmen. Lastar man sedan garaget tungt kommer bilens chassi fungera som en gungbräda och framhjulen lyftas från underlaget. Detta kan ge en svårmanövrerad bil och i värsta fall böter. Dessutom är risken stor för att bakaxeln överlastas.

En tumregel är att överhänget ska vara max 40% av hjulbasen.

Framaxeln skall klara trycket

Framhjulsdrivna bilar ställer stora krav på framaxeln. Den skall klara att både driva och styra. En ibland för komplicerad uppgift då friktionen mot underlaget skall räcka till både framdrift och styrning. Har Du dessutom en helintegrerad bil skall framaxeln bära en hög last. Vindrutan sitter långt fram och ofta är där en tung taksäng med tyngdpunkten mitt över framaxeln.

Helintegrerade bilars framaxel ligger därför ofta nära sin maximala tillåtna last.

Framaxeldrivna bilar har en tendens att gräva ner sig eller slira på sämre underlag eller i vinterföre, naturligt eftersom husbilars tyngdpunkt ligger i bodelen – husbilar är generellt tunga i gumpen.

Något som förvärras i uppförsbackar. När du åker uppför skjuts tyngdpunkten bak ännu mer, det minskar belastningen på framhjulen vilket gör att risken att slira ökar, risken är större ju brantare backen är. Framhjulsdriftens fördel är att man kan bygga bilar med låga insteg och plana golv utan nivåskillnader.

Bakaxeln har det lite enklare

På en bakhjulsdriven bil skall bakaxeln driva bilen och framaxeln styra. Det betyder att arbetet fördelas mellan de båda axlarna och varje axel får gynnsammare friktionsförhållanden mot underlaget. Den bakhjulsdrivna bilen kan förses med diffbroms/diffspärr som ser till att båda bakhjulen driver. Utan diffspärr/diffbroms går kraften till det hjul som snurrar fortast – det som har förlorat greppet.

Bakhjulsdrift är att föredra vintertid eftersom tyngden ligger över drivhjulen. I uppförsbackar ökar trycket på bakhjulen ytterligare. Bakhjulsdrivna husbilar är goda klättrare och kör sällan fast på vått gräs så som framhjulsdrivna gärna gör.

Tyvärr har andelen bakhjulsdrivna husbilar minskat de senaste åren. Bland lättare husbilar är det bara Mercedes som står till buds. Tyngre husbilar är alltid bakhjulsdrivna eller fyrhjulsdrivna.

Nackdelen med bakhjulsdrift är att kardanaxeln ger ett högre chassi och därmed högre insteg i bilen eller ett steg i golvet inne i bilen. En hög husbil ställer större krav på fjädringen för att inte bli gungig, ofta krävs modifieringar i form av grövre krängningshämmare eller luftfjädring för att minska gungandet.

Kardanaxeln påverkar även husbilar med dubbelgolv. Antingen bygger man en rejält hög bil och får ett rymligt dubbelgolv rakt genom bilen. Eller så bygger man ett trängre dubbelgolv runt kardanen. Det senare alternativet påverkar givetvis lastvolymen men också hur värmen fördelas i utrymmet, det krävs en annan layout på värmesystemet.

Boggi och tandem ger en stabilare gång

Boggi kallas det när man sätter två bakaxlar efter varandra i en gemensam sammankopplad vagga där man kan lyfta och sänka en axel efter behov. Mycket ovanligt i husbilsvärlden.

Men det finns gott om treaxlade husbilar. Det är AL-KO som har tagit fram en lösning där hjulaxlarna inte är sammankopplade och man inte kan höja eller sänka ena axeln – det kallas tandemaxlar.

Treaxlade husbilar har en stabilare gång eftersom det är fler hjul som bär den tunga bakvagnen. De dubbla hjulen förmår hålla emot bilens längdrörelser bättre. I och med det inbördes avståndet så belastas även vägbanken mindre när fler hjul bär på samma tvärsnitt. Nackdelen är att dessa hjul kommer att motarbeta varandra när man svänger på grund av de olika svängradierna. Det betyder ett ökat däckslitage på bakhjulen.

Tvillinghjul ger större bärighet

Alternativet till tre axlar är att montera dubbla bakhjul på samma axel, så kallade tvillinghjul. Fördelen är större bärighet och bättre driv då det är två däck som driver och om diffspärr finns monterad hela fyra hjul som hjälper till att driva. I vinterväglag är detta en fördel, speciellt i uppförsbackar.

 

På tyngre chassin med bakhjulsdrift är det vanligt med så kallade tvillinghjul.

Fram eller bakhjulsdrivning?

Betyder i sommarväglag inte något, men i vinterväglag och speciellt i uppförsbackar så kommer bakhjulsdrivningen ha en klar fördel enligt förklaringarna ovan. En bakhjulsdriven bil klättrar som en bergsget!

Fjädringssystemet skapar den slutgiltiga komforten

En viktig del i alla bilars fjädringssystem oberoende av konstruktion är däcket. De små snabba förändringarna såsom broskarvar och potthål ger så snabba stötar att ingen fjädring hinner absorbera dem.

Rätt däckstryck i förhållande till axelns last gör att däcket ”fjädrar”(KURSIV) och absorberar ojämnheterna. Använd inte lastbilstillverkarens rekommendation för däckstryck, de vet inget om din husbil. Använd istället däckleverantörens tabell för Din aktuella last på varje axel. När däcket gjort sitt kan fjädringen ta över.

Fjädringen måste alltid kompletteras med stötdämpare för att lugna ner fjädringens rörelse. Fjädern kan annars komma i självsvängning, dvs rörelsen avtar inte utan fortsätter som på en gammal amerikanare.

En stötdämpare kan dämpa när den trycks ihop och när den expanderar igen. Tyvärr är det på våra husbilars bakaxlar stötdämpare som bara dämpar när de trycks ihop. De saknar returdämpning. Tanken är att lasten ombord ska dämpa rörelsen. Ju mer man lastar desto lugnare blir fjädringens uppträdande.

Framfjädring

Det finns flera olika typer av fjädring. Fram är så kallade McPherson ben vanligast. Det är en stötdämpare med en fjäder runt om. Med olika hårdhet och karaktär på fjäder och dämpare får man olika karaktär på hur bilen klarar ojämnheter men även styrresponsen blir olika.

AL-KO lanserade för några år sedan ett fjäderben med annan karaktär än Fiats original. Resultatet är en mer alert framvagn som bättre följer vägen. I våra tester har skillnaden varit påtaglig. De kallar sitt fjäderben ACS – AL-KO Comfort Suspension.

Iveco har gått en egen väg. De har inte McPherson ben fram utan använder torsionsfjädring. Ett system vi beskriver närmare i nästa stycke.

 

McPherson ben kallas denna typ av framfjädring. En fjäder lindad runt stötdämparen. Det är viktigt att fjädern är stark nog att orka vikten, annars trycks den ihop och stötdämparen tillåts inte jobba som den ska. På helintegrerade husbilar var det länge ett bekymmer med för klena framfjädrar. Idag är branschen så pass medveten om problematiken att starkare fjädrar antingen är standard eller finns som tillval.

Bilden visar AL-KO:s ACS fjäderben. Framtaget för att öka åkkomforten, ACS är kort för AL-KO Comfort Suspension. Vi har testat och kan intyga att den ger en väsentlig komforthöjning. Finns till såväl plåtisar som vanliga husbilar.

Bakfjädring

Transportbilar har som regel bladfjädring bak i kombination med en stötdämpare. Detta är inte byggt för komfort utan för att vara enkelt och billigt att tillverka och laga. Bladfjädrar har dock en fördel – konstant spårvidd, vilket minskar bilens sladdbenägenhet.

I våra tester tala vi ofta om en ”rekyl” från bladfjädern. Den överdriver rörelsen och ger en lite nervös gång – dämparen dämpar bra på vägen ner men inte på returen så bladfjädern är fri att sprätta upp. Varefter bilen lastas minskar rekylen men den försvinner inte helt.

På bilar med AL-KO chassi är det inte bladfjädring. De har individuell hjulupphängning istället för stel bakaxel. Fjädringen är torsionsfjädring – den arbetar genom att vrida stålstavar runt sin axel. Hjulet sitter på en hävarm kopplad till torsionsstavarna inne i hjulaxeln. När hjulet ska över ett hinder vrider hävarmen stavarna, som fjädrar emot och strävar efter att återgå till sin raka form. Fördelen med systemet är att bakhjulen fjädrar oberoende av varandra – bilen hoppar inte i sidled vid vägskarvar utan får bättre markkontakt. Det ökar säkerheten och komforten.

Stel bakaxel, bladfjädrar, en stötdämpare och ett genomslagsgummi. Så är lätta transportbilar konfigurerade. Inte optimerat för komfort utan för att vara pålitligt och servicevänligt.
På AL-KO:s chassin är den stela bakaxeln bytt mot individuell hjulupphängning och torsionsfjädring. Den arbetar genom att vrida stålstavar runt sin axel. Hjulet sitter på en hävarm kopplad till torsionsstavarna inne i hjulaxeln. När hjulet ska över ett hinder vrider hävarmen stavarna, som fjädrar emot och strävar efter att återgå till sin raka form. Fördelen med systemet är att bakhjulen fjädrar oberoende av varandra – bilen hoppar inte i sidled vid vägskarvar utan får bättre markkontakt.

Tre typer av luftfjädring

Luftfjädring är en dröm för många. Att sväva fram på luftkuddar, isolerad fån alla ojämnheter. Men riktigt så är inte verkligheten. Inte ens med de mestexklusiva systemen.

Luftfjädring finns i tre nivåer.

  • 1: Stödluftfjädring för bakaxeln. Fylls på macken till önskad nivå och sedan låter man den vara.
  •  
  • 2: Justerbar luftfjädring för bakaxeln. Med hjälp av en kompressor kan man från förarplatsen justera trycket i luftbälgarna och anpassa fjädringen efter rådande omständighet.
  •  
  • 3: Fyrkanals luftfjädring. Alla fyra hjul har var sin luftbälg som justeras med kompressor. Detta ger den högsta komforten. Man kan även nivellera husbilen med detta system då det finns ett inbyggt elektroniskt vattenpass. Det finns även ett läge där bilen ställs i ett gynnsamt läge när spillvattentanken skall tömmas.
  •  

Luftfjädring på bakaxeln används ofta för att stabilisera husbilens rörelser, särskilt på husbilar baserade på Mercedes Sprinter är det en populär lösning för att få bukt med den gungiga färden.

När man monterar fyrkanals luftfjädring är det dock inte stabilitet man är ute efter, det är komforten man vill åt. Faktiskt är en husbil med helluftfjädring sämre på snabb lastförskjutning än konventionell fjädring. I kurvor får man hålla igen, annars larmar reptilhjärnan när husbilen börjar luta utåt.

 

Luftfjädring kan användas för att stabilisera en gungig husbil, kompensera ett för långt överhäng eller bara ge bättre komfort. Manometrar visar aktuellt lufttryck.

AL-KO ALC - det bästa av två världar?

Äger man en husbil med AL-KO chassi, eller är spekulant på en sådan, och vill ha både hög komfort och stabil färd så är AL-KO ALC dämpare till bakaxeln en god lösning.

ALC är kort för Automatic Level Control. Som namnet antyder ser dämparen till att hålla husbilen i nivå oavsett last. Det gör den genom att med gas och ventiler under färd ”pumpa” bilen till rätt nivå. Komfortmässigt får du en kombination av luftfjädring och konventionell fjädring, AL-KO själva menar att gasen i dämparen motsvarar 25% av luftfjädringen.

Vår erfarenhet av systemet är att det ger både en rejäl komforthöjning  och ökad stabilitet. Faktiskt föredrar vi detta system framför luftfjädring.

I kombination med AL-KO:s ACS framfjädring får du en riktigt trevlig körupplevelse.

 

På husbilar med AL-KO chassi kan man förbättra såväl komfort som väghållning genom att byta ut bakre stötdämparna till ALC dämpare. De arbetar med gas och ventiler för att hela tiden hålla husbilen i korrekt nivå. Gasen ger dessutom lite av samma effekt som luftfjädring gör. Vi har kört flera husbilar med denna dämpare och det märks direkt på husbilens uppträdande när den har ALC dämpare. Bättre väghållning och högre komfort.

Stödben ger stabil uppställning

Extra stödben ställer husbilen stabilt vid uppställning. De finns manuella som vevas på plats, de sitter baktill och kan inte användas för nivellering av bilen. De elektriska och hydrauliska versionerna arbetar med fyra ben och används för såväl stabilisering som nivellering. Även praktiska att använda som domkrafter om du behöver byta ett däck.

Stödben monteras även på bilar med helluftfjädring, även om de kan ställas i våg utan stödben. Orsaken är att en bil med luftfjädring kan bli gungig om en hjulaxel tvingas lyftas mycket. Detta gäller speciellt när bakvagnen lyfts högt i blåsigt väder.

Två typer av bromsar

Viktigaste säkerhetsdetaljen på ett chassi är bromsarna. Det är de som skall stoppa oss i tid. De finns två grundtyper hydrauliska och luftbromsar. De hydrauliska är vanligast på lättare bilar upp till c:a 7.500 kg. På tyngre bilar gäller luftbromsar.

Det hydrauliska systemet påverkar bromsarna genom att öka trycket ju mer vi bromsar. För att det inte skall bli för tungtrampat så används ett bromsservo dvs en kraftförstärkare som drivs av bilens motor.

I det luftassisterad systemet är det tvärt om. Kraftiga fjädrar håller bromsarna ständigt fullt tillslagna. Med tryckluft så drar man bort bromsbeläggen. Ju hårdare Du bromsar desto mer luft släpper Du ut ur systemet och beläggen läggs an hårdare och hårdare. Det är därför bilar med luftbromsar först måste få upp trycket innan de kan släppa bromsarna. En fördel blir även att vid läckage så läggs bromsarna i och Du kan inte köra från platsen.

Säkerhetssystem – en ibland bortglömd nödvändighet

Bilens bromsar används i bilens säkerhetssystem för att skapa funktioner som antispinn, antisladd (ESP), start-i-backe-hjälp (hill holder), hjälp att krypköra i branta utförsbackar (HDC-Hill Descent Control), ABS-funktion dvs bromskraften reduceras automatisk när ett hjul låser sig. Fiat har även ett system på senaste versionen av Ducato som känner av bilens tyngdpunkt och anpassar dessa systems arbete.

 Det är olika givare som känner av att detta händer eller är på väg att hända och använder bromsarna på olika sätt för att korrigera förarens misstag. Alla bilar har inte all denna utrustning som standard. Kolla därför noga när Du köper ny eller väljer att direktimportera en husbil.

På Fiat baserade husbilar kan du avgöra om bilen har de viktigaste av dessa system om du på panelen finner en knapp med en symbol med ett inringat T+. Det står för Traction Plus och är ett avancerat antispinnsystem, i det systemet ingår Hill Holder, ESP och systemet som känner av tyngdpunkten..

På Fiat baserade husbilar där det istället står ASR på knappen är det sämre ställt med såväl säkerhet (tji ESP) som möjligheten att hindra hjulen från att spinna på löst eller vått underlag. ASR är ett gammalt antispinnsystem som griper in när hjulen snurrar med motsvarande 15 km/h, då är det redan för sent.

I original har Fiat Ducato massor av smarta säkerhetssystem förutom de ovan nämnda. En del som tillval, andra som standard.

Varningssystem för filbyte utan att du blinkar – kan tyda på trött förare som vinglar över vägbanan. Döda vinkel varnare. Sidoairbags. Krockgardiner. Kamera som läser skyltar. Adaptiv farthållare. Regnsensor. Automatiskt helljus.

Detta är saker som vi aldrig ser i husbilar. I vanliga husbilar kan man inte ha sidoairbags eller krockgardiner eftersom man skär bort så mycket av hytten (helintegrerade har ingen hytt alls) men varför det inte är standard i inredda skåpbilar är svårare att förstå.

Övriga säkerhetssystem och förarhjälp borde åtminstone finnas som tillval på alla husbilar. Men icke! Branschen menar att om kunderna ska kunna välja även dessa saker blir ledtiderna för långa. Man beställer chassin över ett år i förväg, innan man har en aning om vilken husbilsmodell man kommer bygga, än mindre vilken kund som ska ha den.

Att välja en högre standardnivå på alla sina husbilar tycks inte föresväva husbilsbyggarna. Inte ens de som kallar sig premiumtillverkare.

Mercedes är i detta avseende mer ansvarstagande. De tillåter inte att husbilar byggs på deras chassin om man inte tar med säkerhetshöjande funktioner. De har inte två nivåer på antispinnsystem, bara ett – det bästa de förmår tillverka. ESP är alltid standard.

Även Ford och Renault har en annan syn på vad som ska vara tillval och standard. Man kan inte beställa chassina utan exempelvis ESP, det troligen viktigaste av de aktiva säkerhetssystemen.

 

Det är, som ni märkt i denna artikel, omöjligt att prata husbilschassi utan att prat om AL-KO. De tillverkar specialchassin anpassade för varje enskild husbilsmodell och återfinns på mer exklusiva husbilar i premiumklassen. Främst baserade på Fiat och Mercedes.

Fördelarna med chassiet är flera: Lättare, bättre väghållning, högre komfort, förzinkat för att motstå rost.

En annan fördel är att det finns praktiska tillbehör som är relativt enkla att få på plats då de är speciellt anpassade för chassiet. Det handlar främst om manuella stödben, dragkrok, bogseröglor, uppgraderad fjädring och sedan en tid även hydrauliska stödben.

På senare år har Fiat jobbat hårt med att få ner vikten på sina chassin. På chassin med största motorn, 177 hk, har man minskat vikten med cirka 80 kg.

Dels genom nya infästningar för främre stötdämparna, dels genom att istället för 3,0 liters motorn boosta upp den lättare 2,3 liters motorn till motsvarande specifikation och till sist med möjligheten att välja bladfjädern på bilden, den är i kompositmaterial och spar 15 kg jämfört med standardfjädrarna.

Så här visar Carthago höjdskillnaden i Fiats standardchassi och de AL-KO chassin de använder till sina husbilar.

Nu används inte Fiats standardchassi i särskilt många husbilar, deras lägre camperchassi är betydligt vanligare. Men i exempelvis alkovbilar används oftast det högre och stabilare standardchassit.

Även inredda skåpbilar, så kallade plåtisar har ett chassi som kan behöva lite kärlek för att bli en bättre färdkamrat. Det vanligaste problemet är att de är nedtyngda baktill och har en mycket begränsad fjädringsväg. Färden blir onödigt stötig, för både människor och möbler.

Det finns ett antal saker att göra. Man kan montera en luftbälg som håller upp bilen och låter stötdämparen arbeta i ett optimalt intervall. Man kan även montera en spiralfjäder runt genomslagsgummit för att hjälpa bladfjädern att hålla bilen i rätt nivå.

Fler viktiga chassidetaljer

Vi fördjupar oss inte i dessa i denna artikel, men det finns många fler detaljer en chassitillverkare har att förhålla sig till: Krängningshämmare, styrsnäckor/styrstag, tvärbalkar, fästen för stolar/säkerhetsbälten, krockkuddar, bromsskivor, bromstrummor, parkeringsbroms . . . osv. Krocksäkerhet – hur skall krockkrafter avledas?

Det är ett mycket komplicerat arbete att utveckla ett chassi och kostar stora pengar för tillverkarna. Det är därför vi ser hur många tillverkare samarbetar kring framtagandet och att det brukar ta fem till sju år eller mer mellan varje ny chassigeneration.

Vill du läsa mer om chassi? Klicka här!