Meny

.

Allt om inverters/omformare

Inte alla tekniska saker man använder fungerar på 12 volt. Eller så kostar 12 volts versioner ohemult mycket pengar. Därför är det praktiskt att i husbilen kunna omvandla 12 volts likström till 230 volts växelström. Detta görs av en inverter, eller som vi säger på svenska, en omformare.

Sådana finns det en mängd av och det kan vara svårt att veta vilken man behöver. I denna artikel reder vi ut begreppen så att du kan göra det för dig bästa valet.

 

Av Stig Forsberg

 

Att ha 230 volt i husbilen är praktiskt och bekvämt eftersom man kan använda samma elektriska prylar som man använder i bostaden. En inverter är inte svår att installera, men du ska vara medveten om att installationen av 230-voltdelen ska göras av en elektriker.

 

Rätt storlek

Det finns omformare från 100 watt till 2000 watt för husbilsbruk. Välj en ”lagom stor” för Dina behov. En för stor omformare dra bara onödig tomgångseffekt, samtidigt bör Du ta höjd för att Dina önskemål ofta ökar med tiden. När man vänjer sig så ökar kraven.

Om Du bara ska ladda telefoner, platta och datorn räcker en effekt av 200/300 watt. Om Du vill köra mikrovågsugn och kaffebryggare behövs ofta 1500 watt.

Mer än 2000 watt monterar man bara undantagsvis i husbilar. Den effekten kräver rejält kraftiga kablage och drar mycket ström (170 till 180 A) ur bodelsbatterierna. Visserligen använder man ofta så höga effekter endast under kort tid, men den höga belastningen sänker och sliter hårt på bodelsbatterierna.

 

Ren sinus eller modifierad sinus?

Ren sinusvåg är det vi har hemma i våra vägguttag och det är alltid att föredra. Speciellt för allt som innehåller elektronik, som oftast är känslig för vilken drivspänning den får. För kaffekokare med pumpar som pressar vatten genom kaffekapslar är det ett krav. Hårtorkar med inbyggda fläktar kräver oftast ren sinusvåg.

Modifierad sinus är en typ av fyrkantsvåg som försöker efterliknar ren sinus, men som inte lyckas helt. Den fungerar mot värmeplattor och bryggare som arbetar med värmeelement. Kan vara lockande att köpa på grund av det mycket lägre priset, halva eller ännu lägre. Fundera dock ett varv extra om inte ren sinus är att föredra. Det är i alla fall framtidssäkrare.

 

Fördjupad förklaring kring de olika vågformerna

En ren sinusvåg är en mjukt böljande växelspänning som tillåter alla förbrukare att följa med i spänningsvariationen. Vi använder 50 Hz dvs 50 svängningar per sekund. Det är den frekvens Du ibland kan höra som ”nätbrumm” i Din förstärkare. Här är problemet att Du inte vet vad just Din nya elektronikpryl kräver. Vidare så gillar elektronik inte spänningsspikar som kan uppstå av fyrkantvåg.

En modifierad sinusvåg har oftast en fyrkantvåg som ursprung. Man ”snyggar sedan till den” för att komma så nära en ren sinusvåg som möjligt. Som Du ser på illustrationen har den ett antal raka kanter, dvs spänningen förändras väldigt fort. Denna snabba spänningsförändring får motstånd av alla induktiva laster och det skapas spänningsspikar i systemet. En fläkt kommer att gå väldigt ryckigt, man hör hur den hackar fram. En magnetpump i en kaffebryggare hinner inte med och då strejkar bryggaren.

Elektronik och elektriska apparater är två olika saker. Elektronik är skapad för att drivas av ren sinus, även om den ibland kan vara tolerant även mot en fyrkantsvåg. Elektriska apparater är typ värmeplattor byggda med passiva motstånd, gamla typen av trådlampor, doppvärmare. Det finns idag nästan inga rena elektriska apparater, det mesta har någon typ av elektronik inbyggd i sig om inte annat en timer.

Här kan se skillnaden mellan en ren sinusvågs mjuka form och den modifierade vågens mer stegformade våg. Elektronik har svårt att hantera de snabba förändringarna i modifierad sinusvåg, de vill ha de mjuka övergångarna som ren sinus ger för att fungera.

Elsystem i Sverige, 400 volt och 230 volt

Vi har i Sverige ett trefas elsystem uppbyggt med 400 volts systemspänning, dvs mellan de tre faserna. Mellan fas och nolla får vi då 230 volt. Vi använder även en skyddsjord vilket ger oss ett säkert femledarsystem. I andra länder har man andra systemspänningar och inte alla har en extra skyddsjord utan fyrledarsystem är vanliga.

Hela Europa siktar på att komma över till en systemspänning på 400 volt. Det kommer nog ta ett antal år innan det skett. Det är därför mycket viktig att Du inte trixar med några egna specialkopplingar när Du kopplar in Dig på utländska elnät. Använd alltid de i landet färdigmonterade övergångskontakterna.

 

Nätprioriterad omformare

En nätprioriterad omformare prioriterar 230 volts anslutningen från elstolpen. Den är säker i det fall någon stoppar i elkabeln när Du använder den eller om någon av misstag startar omformaren när Du redan är uppkopplad på landström. Är ett krav om Du installerar den så att samma eluttag används för landström och ström från batteribanken via omformaren vid fricamping.

Om Du inte då har en nätprioriterad omformare så kommer, när båda kopplas in samtidigt, en tävling mellan omformaren och eldistributörens nät att uppstå. Gissa vem som vinner?

Omformare med nätprioritering ger en trygg och säker installation

Olika installations modeller

Den enklaste installationen är när man sätter upp separata eluttag för omformaren på de ställen man har behov av 230 volt. Omformarens elnät är då helt separerat från övriga 230 volts installationer i bilen. En mycket säker installation.

Nackdelen är att man får byta elkontakten mellan olika uttag beroende på om man står på stolpe eller fricampar.

En mer avancerad installation, förutsatt att man har en nätprioriterad omformare, är att man delar upp sitt elsystem. Typ så här:

  • – Värmepanna, Extra AC, kyl och batteriladdare går bara på extern spänning från elstolpen.
  • – Övriga förbrukare och eluttag drivs alltid via omformarens utgång.

 

När man är kopplad på stolpe så kopplas den separerade utrustningen till. När man fricampar driver omformaren vid behov den utrustning man har kopplat in. Fördelen är att alla elkontakter kan förbli i sina ordinarie uttag.

Själv har jag kopplat min tak-AC via omformarens uttag så jag kan köra den från batteribanken. Något som jag naturligtvis inte gör för då skulle batterierna vara tomma på 30 minuter. Det jag gör är att jag bara kör fläkten och då kan den gå hela natten utan problem.

 

Planera installationen noga

Som alla installationer i en husbil kräver installation av en omformare att man tänker till och planerar.

Du behöver vara medveten om vilka strömmar man kommer att få på 12 voltssidan. Det behövs mer än 20 gånger så grov kabelarea jämfört med vad vi använder hemma för att överföra motsvarande effekt.

Det räcker teoretiskt med 20 gånger så grova kablar, men så tillkommer ju förlusterna så det blir mer i verkligheten. Förutom att dimensionera kablaget rätt måste hänsyn tas till att de större omformarna blir väldigt varma och behöver kunna få ut luften ur enheten med sin fläkt.

  • – Vid beräkningen av nödvändig kabelarea, tänk på att dubbla avståndet till batteriet. Du skall ju både fram och tillbaka.
  • – Håll kablaget så kort som det är möjligt.
  • – Se till att kopplingarna på 12V-sidan blir ordentligt åtdragna, med lämpligt verktyg.

 

På olika hemsidor kan Du se vilken kabelarea Du behöver. Fyll i spänning V, effekt W och avståndet x 2. Avrunda sedan kabelarean uppåt till närmaste standarddimension.

Beräkna kabelarea

Verktyg för att beräkna kabelarea och avsäkring

Batteritankmätare ger trygghet vid användandet - man vet hur mycket man har kvar.

Komplettera med batteritankmätare

Det är en utrustning som håller koll på hur mycket av batteriets kapacitet som finns kvar. Att veta detta gör att du slipper gissa hur mycket el du har kvar. Min erfarenhet är att det ger sinnesro för alla ombord att ha koll på hur mycket man har kvar. De mätare som normalt sitter i husbilar, som visar rönt, orange eller rött är värdelösa.

Batteritankmätaren är även bra om Du kompletterat med solceller på taket. Under dygnets ljusa och förhoppningsvis soliga dagar ser Du hur mycket som har fyllts på i batteribanken. Det skiljer hur mycket man kan använda av ett batteris kapacitet beroende på vilken typ av batteri du har:

  • Vid bly/syra och AGM utnyttja max 50% för maximal livslängd.
  • Vid GEL utnyttja max 80% för maximal livslängd.
  • Vid Litium håller batteriet koll på lägsta nivå. Välj själv 10 % så blir Du inte utan ström.

 

I dessa artiklar kan du läsa mer om batterier och laddning

 

Användningen

Det är bekvämt att kunna använda sina prylar i husbilen, men tänk på att när Du inte använder dem skall Du slå av omformaren. En stor omformare på tomgång kan dra flera ampère så att bodelsbatteriet kroknar efter ett dygn eller två. Själva kokar vi frukostgröt samt värmer ofta medhavd mat i mikron, brygger kaffe i kaffebryggaren och kör vattenkokaren för tekoppen. –  Lycka till!

Litiumbatteri klarar de höga strömmarna och återladdar snabbt.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift