Meny

.

Är vi ett steg närmare 4 250 kg på B-kort?

Körkortsdirektivet från 2006 ska ses över av EU Kommissionen. Man vill ha mer elbilar och högre säkerhet. Inom ramen för detta önskemål diskuteras att höja den högsta tillåtna totalvikten för B-kort till 4 250 kg.

Inget nytt egentligen. Det har pratats i över ett decennium om att öka högsta tillåtna totalvikten för B-kort. Alla tycker i princip att det är en god idé. Inte minst för att det kostar miljontals Euro varje år att utbilda blåljuspersonal till C1 kompetens då många utryckningsfordon ligger över 3,5 tons totalvikt.

EU har redan givit sitt godkännande för att eldrivna transportbilar ska kunna registreras med 4 250 kg totalvikt och köras på B-kort. Men endast ett fåtal länder har infört detta, Sverige har det icke. Nu är frågan uppe igen och denna gång kan du som EU medborgare själv ge din syn på saken för att påverka beslutsfattarna.

 

Av Stig Forsberg

 

Förslaget på ny totalvikt för husbilar som nu EU utreder har två bakgrunder. Gränsen för mellantung husbil är som bekant 3 500 kg. Med en sådan har vi alltid fått dra ett lätt släp, dvs 750 kg förutsatt att bilen varit godkänd för en tågvikt om 4 250 kg. Det betyder att vi kunnat framföra ekipage med totalvikten 4 250 kg. Resonemanget har då varit att det trots allt är lättare att köra och manövrera ett fordon jämfört med två på den vikten. Ett logiskt och korrekt resonemang som dessutom skulle kunna betyda att fossilbilarna byggdes trafiksäkrare när ytterligare vikt finns att tillgå samtidigt som lastvikten skulle kunna ökas.

En ytterligare pådrivande faktor har varit önskan att bygga bilar med nollutsläpp, i praktiken elbilar. En eldriven transportbil kan inte byggas med tillfredsställande räckvidd på 3 500 kg om lastvikten ska vara tillräckligt hög för praktisk nytta. Den nödvändiga batteribanken äter upp lastvikten.

EU har som jag skrev i ingressen redan godkänt en totalviktshöjning för transportbilar. Men endast ett fåtal länder har infört detta. Så nu ligger både miljöorganisationer och bilindustrin på för att gränsen skall höjas i alla länder.

Detta är det enda sätt vi kan få eldrivna husbilar på för om inte basfordonet finns kommer inte någon husbilstillverkare ha resurserna att utveckla en eldriven husbil.

 

Förslaget

Det skall var tillåtet att på B-körkort framföra ett fordon på 4 250 kg. Tågvikten sätts till samma, vilket betyder att man inte kan koppla på ett lätt släp förutsatt att man inte lastar husbilen så lätt att det fortfarande går. Med en fossilt driven bil kommer det fortfarande fungera, men inte med en eldriven.

Mycket talar för att förslaget kommer att godkännas, men vägen dit kan vara lång. Kom nu ihåg att detta gäller inte ännu, utan är bara ett förslag. Först skall förslaget ut på remiss sedan skall det godkännas av EU-parlamentets lagråd.

Därefter skall det tillställas samtliga EU-länder som har att ta ställning till om det skall gälla lokalt i landet. Ledsen att behöva påminna om det, men på detta område har inte Sverige varit speciellt snabba. Vi har en tradition av att vara bland de sista som godkänner vettiga regler för fordonstrafiken.

Så min spekulation är att det kommer ta sin tid innan detta är verklighet. Du som funderar på ett C1-körkort bör göra slag i saken och ta det. Det värsta som kan hända, om jag får fel, är att Du sitter med en bättre förarutbildning än Du möjligen inte behövde ha haft – inte direkt skadligt för Dig och Din familj på något vis.

 

Trafiksäkerhetsskäl

Man anför nu att det finns trafiksäkerhetsskäl att godkänna elbilar med högre totalvikt. Säkerhet är alltid ett tungt skäl som få politiker ignorerar. Deras ansvar är ju att värna alla medborgares säkerhet.

Men i mitt stilla sinne undrar jag: Hur kan en eldriven bil med 4 250 kg i totalvikt vara trafiksäkrare än en fossildriven med samma vikt?

Detta är bara argument för att lättare få igenom förslaget för elbilen – så jag ställer upp på det.

Sant är dock att husbilar körs trafiksäkrare än andra fordonsslag. Både antalet olyckor, skadade och omkomna är långt under genomsnittet i förhållande till fordonsantal och körda mil. De tidigare påståenden om att husbilar inte är trafiksäkra är ett klart snedvridet påstående. Husbilar byggs på samma chassier som alla våra lätta bussar för 16 personer, färdtjänstfordon, stortaxi. Dessa transporterar dagligen mängder med personer – varför är inte de farliga?

Men! Om det blir högre totalvikt så kan tillverkarna ha råd, rent viktmässigt, att bygga in mer passiv krocksäkerhet i husbilarna. Och det är bra!

 

Du kan själv påverka

Vi på alltomhusbilen.se kommer naturligtvis svara EU med det argument vi har för denna förändring, samt uppmana om snabb handläggning. En snabb handläggning påskyndar utvecklingen av denna fordonstyp.

 

Gå in på följande länk och uttryck Din uppfattning: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-berarbeitung-der-F-hrerscheinrichtlinie

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift