.

BSR Motoroptimering

Bättre än trimbox?

Att motoroptimera för att få mer effekt är dyrare än att låta montera en trimbox. Vad är skillnaden och vilken är bästa lösningen?

 

Av Stig Forsberg

 

Vi har fått möjligheten att följa två bilägare som låtit optimera sina motorer. En 2,3 Euro 5 och en 3,0 Euro 4. Det är första gången biltrimsföretaget BSR optimerar en Euro 5-motor. Båda bilarna har tidigare varit försedda med trimboxar från Dielselkraft respektive KCR. Ägarna har således erfarenhet från trimboxar och bilarnas motoregenskaper både otrimmade och trimmade.

Vi börjar med ett fabriksbesök hos BSR i Växjö, ett företag världsberömt i racingkretsar och bland trimintresserade bilfantaster. Bland husbilsägare är de däremot tämligen okända. BSR samarbetar med många olika trimningsföretag. Och kunskap finns. BSR har svarat för hela motorstyrningen till värdens snabbaste personbil: Koenigsegg.

Fabriksbesöket

BSR har trimmat bilar i 25 år och finns i 27 länder med över 300 återförsäljare. Prissättning i alla länder är densamma eftersom egenimport över landsgränser skapar supportproblem och badwill för företaget om de inte kan lösa problemet på den lokala marknaden. BSR har väl utbildade återförsäljare på alla marknader. Ett kraftfullt datastöd finns i Växjö, med egenutvecklade verktyg för både support och marknadsstöd.

Vi besökte en blandning mellan ett data- och motorlabb med vidhängande monteringshall. Hela miljön andas ordning och reda, både motorlabbet och monteringshallen är kliniskt rena, som på ett sjukhus. Jag fick en rundvisning av BSRs försäljningschef Magnus Persson, mer tekniker med genuina tekniska kunskaper än säljare.

I motorlabbet finns fyra hydraulmotorer som kopplas in på bilens drivande hjulaxlar. Man mäter på så sätt levererad effekt till hjulen. Rummet är tempererat, alla prov utförs vid samma temperatur. Stora kylda fläktar som simulerar fartvinden, annars skulle inte motorn får rätt kylning. Det var mer datorer och datatekniker i lokalerna än motordelar och skiftnycklar. Motortrimning är idag dataprogrammering på mycket hög nivå.

Magnus Persson förklarar hur effektmätning går till
Testkörning av bilar sker i kontrollerad miljö
Motorutvecklingslabb där datorerna är verktygen

Inte bara en fråga om vridmoment och hästkrafter

En motoroptimering tar med sig så många fler parametrar än vridmoment och hästkrafter, vilket motor och drivlina mår bra av. Hänsyn tas till bilens olika säkerhetssystem som antisladd och antispinn. Dessutom visas rätt bränsleförbrukning, vilket inte en extra box gör. Den visar för lite eftersom styrsystemet inte vet att extra bränsle läggs till.

Så går trimningen till

Man optimerar genom att koppla in sig på samma uttag som serviceverkstaden använder, OBD-porten. Motorhuven öppnas aldrig, bara den lilla plastluckan till vänster om ratten. Där ansluts den levererade trimboxen, som innehåller en mängd programalternativ för motorn. Den läser av motorprogrammet, väljer bästa trimprogram och raderar de övriga. Aktuellt trimprogram laddas in i motorn. Nu är det klart!

Alla motoroptimeringar riskerar att försvinna om verkstaden vid service läser in en ny version av motorns programvara – det förekommer av och till när förbättringar görs. Efter verksstadsbesöket kopplas trimboxen återigen in. Den läser av vilken programversion som motorn har. Har den samma, har inga förändringar skett. Har den en ny programversion mailar man det nya versionsnumret till BSR och får inom två tre arbetsdagar tillbaka, via internet, en fil med en uppdaterad trimversion som laddas in. På så sätt riskerar man inte att bli av med optimeringen, utan har alltid senast gällande version.

Programmet för att optimera motorn levereras i en liten databox
Inkopplingen till och programmeringen av motorstyrningen sker via serviceuttaget
På boxen väljer Du original eller trimläge

Hur upplevs bilen?

Båda bilarna blev mycket piggare, eller som båda ägarna utryckte det, ”riktigt grymma”. Redan när man startar motorn märks skillnaden, den för Fiat typiska hårda starten blev mjukare. Vridet kommer direkt, man får ta det försiktigt på ettan och tvåan annars spinner man loss, i synnerhet vid vått väglag. När testivern lagts sig och man väl vant sig med ett försiktigare gaspådrag märker man skillnaden vid omkörningar när man accelererar från 60 till 90 på trean eller 70 till 110 på fyran. Det skiljer åtskilligt i tid och sträcka. Dessutom försvann den där svarta rökpuffen på grund av överboostningen vid växling. Båda bilarna blev mycket trevligare och följsammare att köra. Uttrycket ”den spinner som en katt” har fått verklig mening. En av bilarna har automat och den växlar betydligt mjukare.

Kom ihåg att båda bilarnas förare är vana vid att köra sina bilar med trimboxar. För dig med en helt orörd motor blir skillnaden troligen ännu större.

Vad sker med bränsleförbrukningen?

Man ska inte förvänta sig någon minskad förbrukning, säger Magnus Persson.

Förklaringen är enkel: att driva fram ett fordon kräver en viss mängd energi, det kan ingen motoroptimering eller extern box ändra på.

Att motorn får bättre och körvänligare beteende resulterar å andra sidan i att man lättare anammar en typ av ”ecodriving”. Man kommer snabbare upp i fart och kan ligga kvar längre på högre växel. Det spar bränsle, men omvänt om man ständigt använder de nya resurserna får man räkna med att kostnaderna för bränsle och däck stiger.

Så svaret på rubrikens fråga vad sker med bränsleförbrukningen blir ”allt eller inget” – allt beror på körstilen.

Vridmoment/effekt före och efter för 2,3 Euro 5
Vridmoment/effekt före och efter för 3,0 Euro 4

Vad säger lagen?

En knepig punkt, för lagen säger egentligen inget klart och tydligt. De enda bestämmelser som finns specificerade är C02-utsläpp. Sverige är ett av få länder i Europa som inte har specificerat mängden övriga utsläpp. Om du optimerar motorn, och ser till att du inte överskrider något utsläppsvärde enligt CoC-certifikatet, kan ingen säga något vid en registreringsbesiktning. Men om du ber att få registreringsbesiktiga bilen finns inga värden att besiktiga och godkänna den mot eftersom de inte är bestämda av myndigheten. En klar gråzon således!

Vad skall man välja

Ser man till enbart effekt och vridmoment är en extern box en quick fix. Söker man en säker motortrimning med alla motorns och bilens säkerhetssystem intakta är det motoroptimeringen som gäller. Den är värd varje krona eller som man säger i USA: ”You get what you pay for!”

Optimering – fördjupning

En modern motor har många givare och styrs på många olika sätt. Optimeringen tar hänsyn till temperatur, turbotryck, luftmängd, insprutningsmängd, effekt vid växling, gasspjällets läge, syre i avgaserna via lambdasonder, både före och efter katalysatorn, och så vidare. När vi hade motorer med gasvajer stod spjället öppet i direkt förhållande till gaspedalens läge. I moderna bilar är gaspedalen en ”potentiometer” som ger ett önskemål om vridmoment. Motorstyrningen kan leverera på många olika sätt. Den väljer det optimala sättet bland annat beroende på vilken växel bilen har ilagd.

 

Varje situation har en MAP, en sorts beskrivning/programvara hur den skall agera. Genom att programmera om dessa mappar kan motorn ges nya egenskaper. Antalet mappar i en modern motor kan vara många eftersom 1000-tals parametrar skall bevakas. En motoroptimering spar motor och drivlina eftersom den hela tiden kan begränsa när överbelastning hotar. Den tar även hänsyn till alla bilens säkerhetssystem som antispinn och antisladd. För höga vridmoment är generellt farligt för en drivlina vid växling, men när växel väl är ordentligt ilagd kan vridmomentet ökas avsevärt. Vridmomentskurvan kan därför byggas mycket högre och planare redan från låga varv.

 

Alla motorns felkoder förblir intakta och kan läsas ut vid service.

Trimbox – fördjupning

När original motorstyrning ger signal till spridaren går den signalen till boxen. Boxen förlänger spridarens öppningstid, motorn får mer bränsle. Motorn ”överboostas” vilket ger högre effekt. Den ökade avgasmängden får turbon att snurra fortare och på så sätt höjer man indirekt även turbotrycket. Boxen jobbar så att säga utanför motorns styrning och tar inte hänsyn till motorn och bilens säkerhetssystem.

Om motorn vill begränsa, vid olika temperaturer eller i olika situationer, så lägger boxen ändå på sitt bidrag. Om ett antisladdsystem försöker häva en sladd kan det bli riktigt illa om mer effekt än beräknat tillförs. Säkerhetssystemet jobbar just med att begränsa vridmomentet och bromsa rätt hjul.

Fakta

Motoroptimering från BSR                                                              6 990 kr

Egen databox för trimning                                                              2 000 kr

Boxen lånas mot en pant, men man gör klokt i att köpa den.

 

Teknisk information till denna artikel har jag fått av Magnus Persson hos BSR.

www.bsr.se

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email