Meny

.

Dags för ny norm!

Det är en god idé att ta fram normer för saker man vill kunna jämföra. Som husbilars vinteregenskaper. Något som för oss nordbor är särskilt angeläget. Normen finns, den heter EN1646-2. Problemet med normen är att det finns utrymme för tolkning och att den gynnar husbilar av sämre kvalitet. Jag anser tiden mogen för en ny norm.

 

Av Stefan Janeld

 

I kort säger nuvarande norm att man ska kyla ner husbilen under en viss tid till –15 grader. Sedan startar man värmesystemet och på max fyra timmar ska det vara 20°C i bilen. 

Glasklart! Eller hur? Icke så!

Truma och Alde kyler ner bilen så det är –15°C inne i bilen och utanför. Man öppnar helt enkelt fönster, takluckor och dörrar under nerkylningen av kammaren.

Webasto gör en annan tolkning. De kyler ner köldkammaren till -15°C och låter bilen stå med stängda dörrar, fönster och luckor i kammaren i tio timmar. Sedan startas värmaren.

Problemet är att det inne i bilen Webasto testar inte är -15°C. I ett test jag bevittnade var temperaturen bara -4°C.

Det får till följd att man hos Alde och Truma ska höja temperaturen inne i bilen med 35°C för att klara normen. Webastovärmaren behöver bara höja den 24°C.

Som ni alla förstår blir testerna inte jämförbara.

När jag var hos Truma och testade en Ci med 6kW Truma Combi klarade den inte testet. Det tog tjugo minuter för länge att uppnå 20°C. Anledningen var att dörren till toaletten var stängd. Där inne blev det 36°C varmt. Hade den värmen kunnat spridas i hela bilen hade testet klarats med marginal.

Men enligt Truma måste toalettdörren vara stängd. Enlig Webasto spelar det ingen roll om den är öppen eller stängd. Alde gör samma tolkning som Webasto.

Ja, ni förstår min förvirring.

Hade Ci:n som misslyckades hos Truma testats enligt Webastos procedur hade den klarat sig med bravur. Dels hade den inte behövt uppnå ett delta på 35°C (delta är den officiella termen på skillnaden i ingångstemperatur och måltemperatur), dels hade den haft toalettdörren öppen.

 

Min analys av tolkningsproblemet

Jag har lusläst normen och tror mig hittat orsaken till förvirringen. Ett ord ställer till bekymret, det är ett engelskt ord eftersom normen är skriven på engelska: ”Ambient”. Betyder ”omgivande”.

Normen anger att bilens omgivande temperatur ska vara -15°C. Vilket mycket väl kan tolkas som temperaturen utanför bilen. Men i en graf i anslutning till texten framgår att det är inne i bilen som menas. Värmaren ska höja den omgivande (ambient) temperaturen från -15°C till 20°C.

Däremot står det inget om huruvida badrumsdörrar eller andra invändiga dörrar och luckor ska vara öppna eller stängda. Vilket av mig tolkas som att man under testet fritt kan välja öppet eller stängt.

 

Inte ett försök att luras

Jag tror på inget vis att man försöker lura oss journalister eller er konsumenter. Testerna hålls inte hemliga, förfarandet redovisas öppet och frågor besvaras utan knot.

Men jag önskar att normen var skriven så den inte gick att tolka på så olika vis. Dess syfte är ju att konsumenten ska kunna jämföra husbilar utifrån normen. Och då måste alla bilar testas lika. Så sker inte idag!

 

Missgynnar premiumbilar

Förutom förvirringen om hur man ska tolka normen finns ett bekymmer till. Den är mer ett hastighetstest än ett test av bilens isolering och värmekomfort.

I en premiumhusbil med gedigna möbler, tjocka textilier, kanske ett dubbelgolv som ger extra volym att värma, är det mer massa att värma. Det går åt mer energi helt enkelt och eftersom det är samma effekt på värmaren tar det längre tid. Det kommer även ta längre tid för den att kylas ner igen. En fördel för de boende som normen inte tar hänsyn till.

 

Mitt förslag

Normen borde skrivas utan tidsaspekt och istället fokusera på hur jämnt värmen sprids och vilken utomhustemperatur som klaras av. Ett test i två steg.

Första delen av testet kan ha samma yttre förutsättningar som dagens norm. En husbil står i en -15° kall köldkammare och testet startas när det är -15° inne i husbilen.

Men istället för en central temperatursensor används två, en fram i husbilen och en bak.

När den ena sensorn når 20°C läses den andra sensorn av. Resultatet av testet anges som skillnaden mellan främre och bakre sensor – ett Deltavärde.

Del två av testet ska vara ett maxtest. Med det menas att när husbilen är uppvärmd körs värmaren på maxeffekt medan köldkammarens temperatur sänks. När värmen i husbilen går under 20°C på någon av de två sensorerna, läser man av köldkammarens temperatur och får då veta vilken kyla husbilen klarar av. Det testet avslöjar en dåligt isolerad husbil.

En riktigt vass vinterhusbil borde kunna uppnå ett delta på 60°C. Alltså hålla 20°C inne när det är -40°C utanför.

Låt säga att en husbil mäter upp ett Delta inomhus på 3° och klarar -25° utomhustemperatur.

En sådan husbil skulle kunna få märkningen:

  • Delta 1: 3°C
  • Delta 2: 45°

 

Det skulle bli mycket tydligare för konsumenten och, viktigast av allt, det skulle säga något om bilens faktiska vinterkomfort.

Självklart ska bilens alla system och funktioner vara fullt funktionsdugliga vid testets slut. Testet avslutas med att man tömmer gråvattentanken, ser till vatten kan flöda ur alla tappställen, öppnar luckor och säkerställer att inget gått sönder eller slutat fungera.

Om så skett ges en anmärkning i samband med märkningen.

Det skulle kunna skrivas så här:

  • Delta 1: 3°C
  • Delta 2: 45°C
  • Anmärkning: Frusen gråvattentömning

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift