.

Efoy SFC

I bränslecellsfabriken.

Jag hade lyckan att få komma in i fabriken där mitt favorittillbehör tillverkas – Efoy SFC i München. Jag gillar bränsleceller för elförsörjningen. De ger ett oberoende när solen inte behagar lysa, vilket av och till är ofta och länge.

 

Text och foto Stig Forsberg

 

Ja, men de är så dyra är en vanlig invändning, som jag ofta hör. Husbilslivet är av och till dyrt – det stämmer. Men för att göra det bekvämt och trivsamt för oss så satsas det på större och starkare motorer, automatväxellådor, aluminiumfälgar och air-conditions. Då hörs inte något om priset. Jag har en AC och jag måste erkänna att jag haft mycket större nytta genom åren av min Efoy bränslecell än av AC:n som jag släpar runt på!

På fabriken träffade jag Hayden Calland och Korbinian Edelmann, två unga kunniga och entusiastiska ingenjörer.

Efoy har en egen ställplats med el för de som besöker dem. Personalen parkerar dagtid på deras parkeringar så när vi anlände sent en kväll och fann parkeringen full trodde jag först att man flitigt arbetade över. Så var inte fallet, man hyr ut parkeringen till ett närliggande gym.

Tysk ordning på fabriken

Fabriken är typiskt tysk så till vida att här råder ordning och reda. Hela produktionskedjan från ankomstkontroll tillsluttestning av produkterna andas noggrannhet. Delkomponenter testas och provkörs, alla bränsleceller testas direkt efter tillverkningen innan de går vidare för slutgiltig montering. Dessvärre var det fotoförbud i vissa delar av fabriken. Bland annat i de rena rum där själva cellen sattes ihop.

Utvecklingsavdelningen jobbar på vidareutveckling och nya produkter, se bilderna på deras olika eldrivna ting, i detta fall skapade i PR-syfte.

I testkammaren utsätts färdiga bränslecellenheter för regn, kyla och värme under flera dygn. Vid slutmonteringen tas enheter ut för långtidstest, det vill säga man kör dem kontinuerligt tills de ger upp! Fabriken är mycket miljö/energimedveten. Alla utrymmen där ingen vistas för tillfället släcks automatiskt ner, även korridorerna mellan arbetsrummen.

Regn, värme och köldkammare för test av färdiga enheter
Enhet utsatt för 24 timmars konstant regn
Alla tillverkade enheter testas före leverans, övervakare Korbinian Edelmann
Är ditt golv lika rent i husbilen? Renlighet är en förutsättning för tillverkningen

Så fungerar en bränslecell

Bränslecellen oxiderar metanol med syre och får som ”avgas” destillerat vatten och koldioxid. Bränslecellen består av ett paket med ett antal skikt av olika metallplattor som är åtskilda av ett elektriskt isolerande membran.

När metanolen tar sig genom membranet och möter den andra metallen uppstår en mycket svag elektrisk spänning.

Genom att seriekoppla ett antal paket kan man uppnå önskad utspänning.

Ju större plattornas yta är ju högre ström kan levereras.

Tillverkningen kräver mycket stor precision när de tunna plattorna och membranen sammanfogas. Det färdiga bränslecellsblocket består av ett stort antal parallell- och seriekopplade enheter.

För en mer detaljerad förklaring se: http://www.efoy-comfort.com/sv/funktion

Korbinian Edelmann visar vilka olika membran en bränslecell består av
Olika bränsleceller för olika användningsområden

Lite om företaget

Efoy startade 2000 under namnet SFC(Smart Fuel Cell), men har blivit mer kända under sitt produktnamn, Efoy(Energy For You).

SFC har 235 anställda i fem länder och omsätter 47 miljoner euro. Stor del av de anställda är tekniker och ingenjörer som jobbar med utveckling och forskning.

Efoy bygger energiförsörjningssystem för militären, forsknings projekt i Antarktis, för ensligt belägna fastigheter och marin användning. Att ta vara på och komplettera solenergi är en stor del av deras kompetensområde.

De bränsleceller vi känner till för husbilsbruk är en liten del av deras verksamhet.

Mina guider på fabriken visar stolta upp en Efoy-enhet
Även moderna prylar hamnar snabbt på museum hyllan!