.

Försäkringsbolaget ändrar sig

Upplösningen av däckshaveriet som försäkringsbolaget först vägrade ersätta

Vi skrev tidigare om ett däckhaveri där försäkringsbolaget ansåg däcken för gamla, sex år, för att ersätta de skador som uppstod. Märkligt med tanke på att det inte finns något åldersvillkor med i deras försäkringsvillkor. Försäkringsbolaget i fråga omvärderar nu sin skadeutvärdering och ger kunden ersättning för skadorna. Ni hittar den ursprungliga artikeln här.

Vi kontaktade att antal försäkringsbolag och frågade om de hade några regler kring däckens ålder. Första svaret var generellt att det hade de inte. Mer närgångna fördjupade frågor gav dock tveksammare svar och framför allt hänvisning till regelverk som var krångliga att tolka. Vi följde upp med ytterligare frågor där vi bad om förtydligande av villkoren.

”Vi har stött på ett fall, där en försäkringstagare i ett försäkringsbolag tycker sig kommit i kläm. Vi håller med eftersom vi anser att man inte godtyckligt kan skapa regler efter att en skada inträffat.”

Nedan kan ni läsa bolagens svar. Den röda texten är Stigs kommentarer till svaren.

 

Av Stig Forsberg

Caravan Försäkring

Tack för att ni ger oss möjlighet att kommentera ert inlägg.

Självklart – vi vill aldrig sprida irrläror!

 

Det är alltid svårt att skriva tillräckligt tydliga försäkringsvillkor så att de inte går att “medvetet” misstolka för att kunna använda försäkringen i felaktigt syfte. Här tycker jag emellertid att lagstiftningen och de olika försäkringsbolagen tillsammans gjort det väldigt mycket tydligare jämfört med hur det var för 10-15 år sedan.

Att detta skett kan jag uppskatta och även acceptera eftersom försäkringar av och till missbrukas på ärliga försäkringstagares bekostnad.

 

Självklart ska man inte åka omkring med utrustning på bilen som är i sådant skick att det äventyrar säkerheten. I våra villkor är vi tydliga med vad som faktiskt gäller angående däck och däckexplosioner. Vi skriver endast om däckexplosion på ett ställe i villkoren och det är i brandvillkoret. Det kanske kan kännas lite märkligt att det står just där, men det är precis det jag avser ovan, att det finns de som försöker utnyttja försäkringen på felaktigt sätt. Man vill då tolka in ordet explosion i brandvillkoret för att få ersättning för en däckexplosion i och med att brandmomentet har en lägre självrisk än vagnskademomentet. I vissa fall kanske kunden bara har en halvförsäkring som då inte ersätter trasiga däck.

Jag är inte ute efter att jävlas – jag är mer ute efter att få klarare och enklare regler som en novis husbilsägare förstår vid första genomläsningen.

 

Vidare så har vi avskrivningsregler som säger att om däcken rullat mer än 5000 mil eller om de är över fem år gamla så ersätts inte däcken. Skulle däcken explodera och skada uppstå på bilen blir det garanterat en utredning om varför det skett. Om däcken då konstateras vara lagstadgade så kommer övriga skador ersättas även om däcken inte ersätts. Detta under förutsättning att det inte föreligger något annat som strider mot villkoren, exempelvis att kunden kört med en avställd bil eller utan körkort.

Tack för förtydligandet, men det är mycket som jag måste läsa in i skrivningarna så som de nu är uppdelade.

 

Hur vi skulle agerat vid den aktuella skadan kan vi förstås inte svara på då vi inte har alla fakta om själva skadehändelsen men det är möjligt att vi hade kommit till en annan slutsats.

Bra i sig, men kanske inte nödvändigtvis – klara tydliga regler från start är bättre. Gärna en åldersgräns typ 8 år. Det är klart, tydligt och trafiksäkert.

Folksam

Tack för din fråga. Folksam har, som du beskriver, sin linje klar. Vi har en åldersgräns på 8 år, efter det så ersätter man inte skador från däckexplosion.

En rimlig åldersgräns tycker jag. Vinterdäck som körs 3-400 mil en vinter per år i Sverige kan säkert behålla lagligt mönsterdjup i 15 år. Men hur trafiksäkra är dessa hårda däck på en hal vinterväg?

If

Tack för att du hör av dig. Har läst igenom artikeln och om husbilsägaren haft en helförsäkring hos oss så hade försäkringen gällt för skadorna på chassit, då dessa hade gått på vagnskadedelen i försäkringen då det är en plötslig och oförutsedd händelse. Han hade dock inte fått ersättning för själva däcket som exploderat.

Lätt att acceptera.

 

När det rör sig om en däckexplosion så blir det brand-momentet i försäkringen som är aktuellt då det gäller för bland annat skada genom explosion och där har vi ett undantag för just däck. Att dra en tydlig gräns mellan ”explosion” och ”punktering” är dock inte helt enkelt och således en svår skiljedragning där det är svårt att få tydlighet och förståelse. Dessutom är dessa och andra mindre kostsamma händelser förhållandevis vanliga, varför sådana händelser skulle driva upp priset på försäkringen, vilket inte är rimligt för vanliga fordonsägare. Om däcket däremot punkteras genom t.ex. skadegörelse så kan du få ersättning.

Gränsdragningar och tydlig enkel text, har jag förstått nu, är inte enkelt att sammanställa.

 

Vi har även ett tillägg i vårt villkor att om skadan uppstår pga bristfälliga däck så tillkommer en särskild självrisk som är 10 % av skadekostnaden, lägst 5000 kronor, men vi kan inte uttala oss om det hade varit aktuellt i det beskrivna fallet då vi inte känner till fakta om däckens skick, annat än ålder. Om däcken hade lagliga mönsterdjup och var enligt husbilstillverkarens specifikationer i så fall hade vi inte använt ovan villkorsskrivning och hade reglerat skadan utan den extra, högre självrisken.

Att lagliga och korrekta däck naturligtvis är en förutsättning i dessa sammanhang håller jag med om.

Länsförsäkringar

Svar på vad gäller vid en skada där däcket har exploderat och hjulhuset har skadats. Skadan på hjulhuset ser vi som ”en annan yttre olyckshändelse” och ersätts via vagnskadeförsäkringen. Beroende på däckets ålder ersätts det också, men det kan bli aktuellt med åldersavdrag. Om däcket skulle vara olagligt exempelvis sakna däckmönster kan nedsättning i hela skadan bli aktuell. Hur mycket bedöms från fall till fall.

Åldersavdrag, dvs avdrag för eget slitage är helt OK och lätt att förstå. Likaså att om däcket är olagligt så begränsas ersättningen.

Trygg Hansa

Vi fick din artikel gällande en inträffad skada på en husbil med en önskan om att skriva en kommentar till den utifrån hur skadan har gått till och varför vi inte först kunde lämna ersättning för den inträffade skadan. Vi kan som du skriver i artikeln bekräfta att vi inte har en generell åldersgräns när det kommer till vilka däck som används, men att vi liksom många av våra branschkollegor kräver att däcken uppfyller lagstadgat mönsterdjup. Det aktuella däcket uppfyllde lagstadgat mönsterdjup vid tillfället för skadan och däckets egenskaper har därför inte påverkat vårt beslut kring skadeersättning. Anledningen till att vi först inte lämnade ersättning är att händelsen i sig inte omfattas av försäkringen.

Vi har konstaterat att den aktuella skadan inträffat genom att däckets slitageyta separerat från stommen och då orsakat följdskador på fordonets kaross. Försäkringen gäller för skador som orsakas genom däckexplosion, men även av trafikolyckor och andra yttre olyckshändelser. När slitageytan lossnar från stommen utan att däcket tappar trycket betraktar vi det inte som en däckexplosion. Vi har också konstaterat att skadan inte orsakats genom en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Vi vet emellertid denna typ av skada på däcket är svår att förutse för våra försäkringstagare. Även om många fordonsägare har kunskap och regelbundet kontrollerar mönsterdjup och däcktryck, så är det svårt att förutse en separation av slitageytan om man inte har specialistkunskaper om däck.

Här håller jag med 100%. Hur skall en vanlig husbilsägare kunna göra den bedömningen? Tror inte ens en däckexpert på husbilsdäck skulle kunna klara det. Att göra den nämnda distinktionen mellan punktering/explosion och separerad slitbana känns för mig lite märklig. De är ju alla tre ett däckhaveri.

Vi har därför som en konsekvens av denna skadehändelse påbörjat en översyn av vår villkorstillämpning för att ersätta händelser likt denna. Vi har i detta fall även omprövat vårt beslut till förmån för den aktuella husbilsägaren och beslutat att lämna ersättning för följdskadorna som det havererade däcket orsakat på husbilens kaross.

Att en omvärdering skett när kunniga tekniker får möjlighet att ställa samman teknik och juridik uppskattar jag. Lika så att man ser över gällande försäkringsvillkor.

 

Min slutsats – ökad säkerhet

Vill inte sträcka mig så långt som till att alltomhusbilen.se skulle ha påverkat utgången av fallet. Den aktuella husbilsägaren hade när vi träffades påbörjat ett överklagande. Hur det slutligen landat vet vi inte.

Det viktiga här är att ljuset har satts på luddiga försäkringsvillkor. I ett område som dessutom i högsta grad har med våra husbilars säkerhet att göra. Likaså har jag förstått att det inte är enkelt för försäkringsbolagen att skriva villkor som inte skall kunna dubbeltolkas av försäkringstagare som på tveksamma grunder försöker få ersättning för tvivelsamma skador.

Enklare lättförståeliga regler gynnar både rättvisa och säkerhet. Varför inte i frågor kring trafiksäkerhet till och med gemensamma regler för alla bolag?