Meny

.

Gasolflaskor och tankar i husbil

I de flesta husbilar finns en gasolanläggning. På olika forum uppstår med jämna mellanrum debatter om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. I denna artikel ska jag försöka bena ut regelverket kring gasolbehållarna – flaskor, tankar, tankflaskor.

 

Av Stefan Janeld

 

Många instanser är inblandade när det gäller att reglera hantering, transport och användning av gasol samt hur den ska förvaras. De tyngsta är MSB, ADR-S, EU och FN.

 • MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Reglerar bland annat hantering av brandfarliga vätskor.
 • ADR = EU regelverk för transport av farligt gods, svenska versionen heter ADR-S
 • EU = Europeiska Unionen, tar fram gemensamma regelverk för att underlätta handel mellan EU länder.
 • FN = Förenta nationerna. Tar fram regelverk som är gemensamma globalt.

 

Dessa myndigheter har sedan flera olika instanser som ser till att regelverken efterlevs. Brandkår, räddningstjänst, Transportstyrelsen, bilprovning med flera.

OBS! Det går inte att få ett heltäckande svar från myndigheterna. De redogör endast för sina respektive regelverk. Vi har fått tolka de olika regelverken och dra våra egna slutsatser om hur de samverkar och vad som kan anses gälla i stort.

En sak är alla eniga kring:

Gasolflaskor ska alltid stå upp!

I flaskan förvaras gasol i vätskeform. När den står upp kan vätskan inte rinna ut i händelse av läckage. Istället kommer den läcka ut i gasform vilket är bättre. Om gasolvätska kommer in i en brännare eller reduceringsventil kan det gå mycket illa. Brinnande gasol i gasform är inte kul, 100 gånger värre är brinnande flytande gasol!

Ni som direkt reagerar med att gasolflaskor till truckar monteras liggande får acceptera att vi inte riktar oss till truckbranschen.

 

Flaskor

I de flesta husbilar finns plats för två stycken gasolflaskor. De vanligaste är i stål och kallas P11, rymmer 11 kg vilket är 26,2 liter. Är den i aluminium kallas den PA11. Det finns även kompositflaskor i plastmaterial, PC10 som rymmer 10 kg vilket är 23,8 liter.

Dessa flaskor byts när de är tomma mot likadana fulla flaskor. Fungerar smidigt här hemma i Sverige. Men problem kan tillstöta utomlands eftersom gasolanslutningarna inte är desamma inom EU, man kan helt enkelt inte skifta flaskor mot likadana. Tar gasolen slut får man istället söka upp en gasoldepå som kan fylla dina svenska flaskor. Inte alltid så enkelt, men inte heller så svårt som många forum gör gällande.

Att åka iväg med en flaska för att sedan köpa en lokal flaska kan verka vara en god idé. Men i exempelvis Spanien tillåts inte utlänningar att köpa, eller hyra, spanska flaskor. Även om flera av er läsare berättat för oss att ni faktiskt gör just detta.

Lösa flaskor som dessa regleras av MSB. De har satt en maxgräns vad gäller hantering och förvaring på 60 liter. En gräns man klarar så länge man bara har två flaskor ombord.

Fick här ett tips av en läsare, Sture, som räknat ut att man kan ha två 10 kg kompositflaskor och en 5 kg flaska och fortfarande vara under de maximalt tillåtna 60 litrarna. Denna mix blir sammanlagt 59,8 liter. Ett bra tips till er som åker med två kompositflaskor och vill ha en “reservdunk” med er.

PC10, kompositflaska
P11, stålflaska
PA11, aluminiumflaska

Tankflaska

Man kan byta ut sina utbytbara gasolflaskor mot tankflaskor, en av dem eller båda. Dessa monteras fast i samma utrymme som de löstagbara flaskorna och man har en utvändig påfyllning som inte kräver att man öppnar luckan till gasolutrymmet.

Tankflaskan har ett överfyllnadsskydd, som slår ifrån vid 80%, vilket gör att man kan tanka utan risk för att överfylla flaskan. Det måste finnas utrymme kvar för gasen att expandera när den blir varm i solskenet.

På sin resa fyller man sedan på med LPG på macken. LPG är detsamma som gasol. Detta fungerar utmärkt i de flesta EU länder eftersom LPG är mycket vanligt på kontinenten. I Sverige är det inte lika vanligt men det blir allt vanligare. Det är därför en del väljer att ha en vanlig flaska och en tankflaska.

Dessa flaskor faller under samma regelverk som fasta tankar. Läs vidare för att ta del av vår tolkning av regelverket kring fasta tankar.

Tankflaskor från Alugas. Det vanligaste fabrikatet. Dessa monteras fast och har en utvändig påfyllning.

Fast gasoltank

För att vinna stuvutrymme kan man ha en fast gasoltank under bilen. En lösning som blir allt populärare. Inte bara för att man vinner stuvutrymme. Man kan även ha en stor tank och därför vinna tid mellan depåstoppen. Stora husbilar, Liners, har ofta fasta tankar som standard.

När det gäller fasta gasoltankar är det regelverk från EU och FN som träder in.

Dessa reglerar hur tankarna ska installeras, men man pratar inte volym. De krav man ställer är att:

 • – Tanken ska ha skydd mot att gas i vätskeform läcker ut.
 • – Den ska med god marginal klara de G-krafter som uppstår i kurvor, vid acceleration och vid inbromsning. 8G i sidled, 20G i längsled.
 • – Tanken ska ha en markfrigång på minst 200 mm.

 

Detta regelverk gäller bränsletankar kopplade till motor och hjälpsystem såsom bränsledrivna värmare. EU/FN gör inte skillnad på olika bränslen, samma regelverk för gas, bensin och diesel.

Så länge kraven uppfylls får en tillverkare montera så stor gasoltank som önskas. På samma vis som man inte lägger sig i om en bil har 45 liter eller 120 liter dieseltank.

I klartext kan du alltså i din husbil ha en fast tank större än de 60 liter som tillåts för lösa flaskor.

På bilden en fabriksmonterad gasoltank på en Niesmann+Bischoff. Bilen har även ett gasolutrymme för två lösa flaskor. Att man kan bygga så här är för at EU/FN reglerna tillåter det.

Förvirring uppstår lätt

Eftersom de olika regelverken inte är koordinerade kan det lätt bli förvirrande. Den som ringer MSB och frågar vad som gäller får veta att man som privatperson inte får hantera eller förvara mer än 60 liter gasol.

Men fasta tankar varken hanteras eller förvaras. De omfattas därför inte av MSB:s regelverk. Det står dessutom uttryckligen i deras regelverk att det inte gäller fordon, eftersom regler för fordon bestäms av EU/FN.

Den som rådgör ADR, som reglerar transport av farligt gods får veta att man får transportera 2 250 liter LPG.

Men en husbil transporterar inte gasol. Transport betyder att man lastar på fulla flaskor och sedan lastar av fulla flaskor när man når sin destination. ADR:s regelverk är därför inte applicerbart på husbilar.

Att ringa till EU eller FN är knappast möjligt, men det går att ladda hem deras regelverk.

 

Vår slutsats

Det vore lämpligt med en instans som koordinerade de olika regelverken och tolkade dem åt oss vanliga dödliga. Det skulle ta bort all form av oroväckande desinformation. Man kan tänka sig att Husvagnsbranschens Riksförbund tar detta ansvar.

 

 • Det uppstår med viss regelbundenhet debatter om huruvida man får eftermontera fast gasoltank.
 • Det får man!

 

 • Även uppstår debatter om huruvida man får kombinera fast tank med lösa flaskor.
 • Det får man!
 • Det finns husbiltillverkare som kombinerar lösa flaskor med en fast tank för att underlätta när man använder sin husbil i olika länder. Dessa husbilar är helbilsgodkända inom EU.

 

 • Att ta med en tredje lös gasolflaska på resan, surrad i garaget, är det vissa som gör.
 • Det får man inte!
 • Denna flaska är inte fast monterad, den är inte heller att betrakta som under transport eftersom den kommer tömmas innan den lastas av. Därför faller den under MSB:s regelverk om hantering av gasolflaskor som sätter gränsen till max 60 liter. Vill du ha en extra flaska ska du ansöka om tillstånd för detta.

 

Som sagt, allt i denna artikel är vår tolkning. Eftersom ingen myndighet bett företag som tillverkar, installerar, säljer eller köper fasta gasoltankar att sluta med sin verksamhet i Sverige eller något annat EU land, trots att de varit verksamma i många år, känner vi oss trygga med vår tolkning.

 

Om du vill läsa och tolka själv kan du här ladda hem MSB:s och EU/FN:s regelverk.

UN R67 

UN R122  

MSBFS-2020-1  

 

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift