Meny

.

Kunders önskemål på elektriska husbilar

Amerikanska koncernen Thor Industries har genomfört en stor undersökning för att få reda på vad kunderna vill ha och förväntar sig när det gäller eldrivna husbilar. Detta för att kunna ta fram fordon och även infrastruktur som passar marknaden.

 

Av Stefan Janeld

 

Thor Industries är världens största tillverkare av fritidsfordon, i koncernen ingår bland annat europeiska Hymer Gruppen. Att just de gör denna undersökning ger resultatet tyngd eftersom de till viss del kommer basera sin utveckling av elektrifierade husbilar på resultaten av undersökningen.

Att det finns en viss diskrepans mellan vad kunderna vill ha och vad dagens teknik erbjuder är tydlig.

I undersökningen pratar man inte om sträckor, man pratar restid.

70% av de tillfrågade önskar att kunna åka 5-6 timmar utan att ladda. Dagens teknik erbjuder restider på 2-3 timmar, vilket endast 3% av de tillfrågade anser räcker.

97% förväntar sig en minsta restid om 3 timmar.

Man kan alltså anta att om husbilen inte klarar minst 3 timmars restid så kommer kunderna inte köpa den. Ska man nå en bred marknad bör man kunna erbjuda en restid på minst 5 timmar.

För att nå önskad restid kommer Thor satsa på en högspänningslösning. Man specificerar inte något volt-tal men i elbilsvärlden anses 800 volt vara högspänning.

 

Förväntan på laddtider

Att använda bränslecellsteknik för att kunna ladda batteribanken ombord ökar intresset från kunderna väsentligt. 70% anger att de skulle välja en lösning med bränslecell ombord. Denna lösning gör att man kan ha mindre batteribank och ändå få önskad restid. Vilket skulle gynna lastvikten.

När det gäller acceptabla laddtider anses max 1 timme vara acceptabelt. Detta är inte ett önskemål från kunderna, det är en förväntan. Man förväntar sig även att campingar ska erbjuda snabbladdning.

Så innan denna infrastruktur är utbyggd blir det svårt att sälja elektriska husbilar.

 

Vad har detta för relevans för Europa?

Thor Industries är som sagt störst i världen på fritidsfordon, vad de gör har stor betydelse för husbilars teknikutveckling. Ingen vill se en värld med olika lösningar för olika fabrikat. Eftersom de äger Hymer Gruppen kommer tekniken även hamna i deras husbilar.

Jag har i samtal med Hymer Gruppens utvecklingschef fått veta att Thor Industries ser en framtid där fordonen i Nordamerika och Europa blir allt mer lika tekniskt. Man har även en tät dialog med politiker inom EU, Kanada och USA för att ta fram gemensamma regelverk, lagar och standarder. Något politikerna varit lyhörda för.

Det har varit ett givande och tagande. Fordonsbranschen vill gärna utveckla mer hybridfordon, särskilt på transportbilssidan. Men det har politikerna helt avfärdat, 100% elektrifiering är det enda man accepterar. I kombination med bränsleceller.

I gengäld har man gått med på att harmonisera regelverken mellan de olika marknaderna. Man inser att det blir för dyrt för producenterna att hantera olika standarder på olika marknader.

Det som händer i Nordamerika kommer alltså ske även i Europa. Att det sker först i Nordamerika är helt enkelt för att marknaden är så mycket större där och man kan få tillbaka sin investering fortare.

Mycket av tekniken kommer dock utvecklas i Europa. Bland annat är teknikföretaget ZF, med huvudkontor i Friedrichshafen, djupt involverade med Hymer Gruppen. De utvecklade drivlinan till Dethleffs elektriska husvagn.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift