Meny

.

Lasta rätt

En viktig artikel!

Det finns en hel del att tänka på när du packar husbilen. Inte bara hur mycket du lastar. Det är minst lika viktigt att tänka på var du lastar in sakerna. En för tung eller felaktigt lastad husbil kan vara både olaglig och trafikfarlig att köra. 

Av Stig Forsberg

 

Det är vinter ute, bästa tiden för denna artikel. Att köra en felaktigt lastad husbil med försämrade vägegenskaper är ju än värre på vintern eftersom det dåliga väglaget redan krympt marginalerna.

De flesta husbilar är framhjulsdrivna och slirar därför lätt i uppförsbackar, vilket blir värre om de är baktunga, för då finns ingen vikt över framhjulen. En bakhjulsdriven bil får mer vikt på drivhjulen i en uppförsbacke, men är den baktung blir en sladd väldigt svår att häva. Så oavsett om din bil är framhjulsdriven eller bakhjulsdriven är en korrekt fördelning av lasten viktig.

 

Lämpligt att ha med sig är snökedjor eller Autosocks. I vissa länder är det vintertid krav på slirskydd. Själv använder jag Autosock. Den ger gott grepp, är lätt att få på och av däcken. Och inte minst – de väger väldigt lite.

Vad är överlast?

En personbil har tre olika vikter: Tjänstevikt, lastvikt och totalvikt.

  1. Tjänstevikt är det bilen väger i sig med bränsle, levererad nödutrustning samt förare.
  2. Lastvikt är vad bilen får lasta.
  3. Totalvikt är den vikt som bilen totalt får väga när den är lastad.

 

För husbilar talar man även om ”vikt i körklart skick”. Det beror på att bilen redan från början utnyttjar stora delar av sin lastvikt till vatten, gasol och annan utrustning som eftermonteras.

Totalvikten är en sak, men den ska fördelas så ingen axel överbelastas. Därför anges för varje hjulaxel en maxvikt. Dessa uppgifter finns angivna på en stansad plåt i motorrummet. Man använder siffror för att ange de olika vikterna. Du läser den så här:

  1. 1 är framaxel
  2. 2 är andra axeln
  3. 3 är tredje axeln
  4. 4 är tillåten totalvikten, samt
  5. 5 är max tågvikt.

 

Totalvikten är alltid lägre än de sammanlagda axlarnas tillåtna vikt. Du skulle annars behöva lasta varje kilo av lasten på exakt rätt ställe för att inte överlasta någon av axlarna. Det är ändå viktig att Du fördelar lasten jämnt i bilen.

Bilar med stora garage överlastar ofta bakaxeln. Man får böter om man överlastar en axel även om man inte överskrider max tillåten totalvikt. Totalvikten får aldrig överskridas, den är begränsad av bilens tekniska konstruktion.

Att med ett antal kilo överskrida bilen totalvikt kallas för övervikt och är straffbart eftersom det utgör en trafikfara. Bilen är inte konstruerad för det, viktigast är att bromsarna inte är dimensionerade för högre vikt.

Lita inte på registreringsbeviset!

Antag att chassiet från början är byggt för en lastvikt av 2000 kg. När bilbyggaren bygger bodelen, sätter i kylskåp och värmare, färskvattentankar, fyller på bränsle och ställer in en delvisfylld gasoltub så har stor del av lastvikten förbrukats. När bilen första gången byggdes och typbesiktigades valde husbilsbyggaren att bygga en så lätt bil som möjligt.

Denna ursprungsmodell ligger sedan till grund för efterföljande husbilar av samma modell, men de behöver inte typbesiktigas utan fabrikanten använder då ett CoC-certifikat (Certificate of Conformity), ett intyg som skall bevisa att bilen är lika den som typbesiktigades.

Så är dock inte fallet.

Husbilar i löpande produktion är alltid tyngre än den ursprungligt typbesiktigade modellen. Vidare så får bilbyggaren variera vikten med +/- 5%. Detta för att materialen inte alltid håller exakt samma dimensioner. 5% på 3.500 kg är 175 kg. En stor skillnad i en husbil som normalt har ca 400 – 500 kg lastvikt.

När ursprungsbilen vägdes så var den helt torr, men när Din bil levereras så har den under transporten tagit upp fukt som gör att vikten ökat ytterligare. När bilen sedan är i körklart skick så har ytterligare lastvikt försvunnit genom den montering av extra utrustning som gjorts. Markis, TV-antenn, extra batteri och extra gasoltub. Varje tillbehör väger. Våra erfarenheter visar att en husbil redan från start saknar 200-300 kg av sin angivna lastvikt.

Det finns dock fabrikanter som väger varje levererad bil vid leveransen så att man får exakt vikt på sitt fordon – snyggt!

Kom dock ihåg att allt extra Du eftermonterar naturligtvis minskar lastvikten. Det senare gör att man för en begagnad husbil definitivt inte kan lita på lastvikten i registreringsbeviset!

Nödvändigt att förstå olika typer av överlast

En bil kan överlastas på många olika sätt utan att totalvikten överskrids. En axel kan överlastas. På integrerade bilar är det ofta framaxeln och på bilar med stora garage är det ofta bakaxeln.

Även ett enskilt hjul kan överlastas om lasten läggs helt fel.

Det börjar från vägbanan sett med däcket, det måste tåla lasten. När vi för en artikels skull medvetet lastade en husbil fel var vi på gränsen att överlasta däcket.

Fälgen måste tåla belastningen, sedan fjädringen och slutgiltigt chassiet.

Vi har vägt bilar med viktskillnader på över 300 kg mellan höger och vänster sida.

Hur kan det bli så här?

Jo det beror dels på hur bilen är byggd, med de tunga komponenterna och gasoltuberna på samma sida. Dels på hur man lastar. Lastar man det tyngsta man har på fel ställe på fel sida är överbelastning av ett däck ett faktum. Det är därför viktigt att veta hur mycket den egna husbilen väger på varje hjul. Om Din bil från början väger 300 kg mer på höger sida och Du lastar något riktigt tungt högt upp till höger i alkoven eller det i det bakre garaget så ökar vältningsrisken i en cirkulationsplats.

OBS! Oavsett vad varje hjul tål att belastas med så ska snedbelastningen på en bils axel inte överstiga 30%. Om snedbelastningen är högre blir bilen tippbenägen.

Förutom att se till så att husbilen inte är tyngre än maximalt tillåtna totalvikt handlar mycket om att fördela lasten så varken däck eller hjulaxlar belastas mer än de tål. Att last högt upp och långt bak, som på denna illustration, är knappast att rekommendera.

Jag vet, det är opedagogiskt att visa felaktigheter. Men en korrekt lastad husbil hade knappast fått dig att läsa denna text.

Husbilen är en gungbräda – centimetrarna är viktiga

Husbilen är i praktiken en gungbräda kring bakaxeln. Om Du lastar fram eller bak så kommer bakhjulen vara mittpunkten där den mesta lasten samlas. På en treaxlad bil är det mittenaxeln som blir mittpunkten. Gungbrädans längd påverkar hur mycket vikt som hamnar på bakaxeln.

Ett långt överhäng ger en stor påverkan på en kort hjulbas. Ett hjul i varje hörn är idealiskt, men så ser inte husbilar ut.

Överhänget bör absolut inte vara mer än halva hjulbasen, helst kortare, kring en tredjedel. När husbilen belastas bak lättar framvagnen. Det påverkar markkontakten för framhjulen vilket kan leda till instabil styrning.

Med dessa beskrivna egenskaper är det klokt att lasta på rätt sätt. Tunga saker långt ner i bilen och mot någon typ av stopp så de inte kan komma farande. En bra förankring för färd är viktigt. Fördela lasten så att Du får en så jämn viktfördelning som möjligt i förhållande till Dina tillåtna axellaster och vad däcken tål.

Generellt ska tung last placeras centralt i bilen. Var försiktig med last på cykelställ och speciellt lastbryggor bak för skotrar. Dessa har en tendens att överlasta bakaxeln på grund av den långa hävarmen.

För att se hur stor skillnad lastens placering i ett garage har placerade vi 100kg på olika platser i ett husbilsgarage. När vi placerade dem längst bak i garaget tyngdes bakaxeln ner med 158 kg. I garagets framkant, en skillnad på 53 cm, sjönk trycket på bakaxeln med 16 kg. Det visar hur viktigt det är att planera var man lägger tunga prylar. Ett par decimeter hit eller dit har stor betydelse för hur axlarna belastas.
20 kg på cykelstället belastade i vårt test bakaxeln med 40 kg! Om ni är två personer som planerar ett husbilsliv med elcykel kan det vara värt att köpa en husbil där cyklarna går in i garaget. De hamnar då närmare bakaxeln och kommer inte påverka axeln lika mycket.

Vägning av en semesterpackas husbil

Vi har vid ett antal tillfällen vid träffar och mässor passat på att väga semesterpackade husbilar. Det glädjande är att medvetenheten kring lastvikter och totalvikter genom åren har ökat. Det fanns en tid när ingen vågade väga. Idag väger man väl medveten om att man ligger lite över, men man vill kontrollera hur mycket för att kunna göra något åt det.

Min uppskattning är att 1/3 ligger rätt med god marginal, 1/3 har övervikt men håller koll på den. Den sista 1/3-delen är dessvärre inte medveten om sin lastsituation.

Med våra vågar får vi fram vikten på varje hjul, hjulaxel och totalvikten på fordonet. Med dessa siffror som utgångspunkt kan man fördela om lasten och eventuellt plocka ur onödiga prylar. Inte minst kan man se till så man får ett korrekt ringtryck i sina däck och på så viss optimera åkkomforten och däckens livslängd.
På helintegrerade husbilar är framaxeln ofta hårt belastad. Själva axeln är troligen inte överlastad men det kan behövas en styvare framfjädring. På de husbilar som säljs idag är problematiken mindre. Men är du spekulant på en begagnad kan det vara en god idé att ta en extra titt. Det kostar ca 7 000 – 10 000 kronor att byta fjädring. Bilen på bilden hade inga problem.

Rätt ringtryck

När nu lasten är korrekt fördelad i bilen kommer nästa parameter för god komfort och körsäkerhet. Men även ekonomin kan bli lidande om du gör fel. Jag talar om ringtryck (i allmänt tal däcktryck)

Med korrekt ringtryck får du en komfortabel och lättkörd bil.

 

OBS! Rätt ringtryck är inte det som står i chassietillverkarens bruksanvisning!

 

Rätt ringtryck är det ringtryck som däcktillverkaren anger vid den aktuella lasten för de däck Du har. Du hittar uppgiften i den ringtryckstabell som varje tillverkare tar fram för varje däckmodell.

Själv har jag tre olika ringtryck på mina tre hjulaxlar, ett för varje axellast. Jag har naturligtvis en säkerhetsmarginal så jag slipper ändra ringtryck när jag lastar ur och i olika förnödenheter. Har dock aldrig de 5,5 kg som Fiat uppger. Det ger en alldeles för hård och stötig gång. Dessutom minskar greppytan jämfört med om du har ett lite lägre ringtryck, bra att tänka på nu när det är hala vintervägar ute.

Korrekt ringtryck innebär att du får maximal anläggningsyta mellan däck och väg – bättre grepp helt enkelt. Däcket kommer även slitas jämnare. Rådet är att veta vilka axelvikter man har och med hjälp av däcktillverkarens ringtryckstabell justera ringtrycket efter deras rekommendation.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift