Meny

.

Lita inte på registreringsbeviset!

Övervikt är ett av de stora gisslen för husbilsåkaren. Att få böter för att man är okunnig om bilens verkliga vikt är lika trist som onödigt. Vi har mätt skillnaden mellan verklig vikt på utrustade husbilar och vikten som anges i registreringsbeviset på åtta husbilar. Resultatet bör få alla husbilsägare att fundera över hur det står till med den egna husbilen.

 

Av Stig Forsberg, Reidar Andresen och Stefan Janeld

 

Om man känner till bilens verkliga vikt har man goda förutsättningar att lasta korrekt. Man når kanske inte ända fram, men kan förhoppningsvis tangera den gräns då man inte måste lasta ur på plats för att få åka vidare. Eller hålla säg väl under den gräns där det går till åtal för att därefter gå till trafikverket för bedömning om man får behålla körkortet. Om det dras in, om så bara för en vecka, gäller inte längre undantaget att få köra tung personbil klass 2 på B-körkortet. Då är det ett nytt C-kort som gäller!

För att få en uppfattning om vad som skiljer i lastvikt mellan registreringsbevis och verklig vikt har vi slumpmässigt vägt åtta husbilar hos Caravanhallen i Haninge. Som väntat var bilarna tyngre än registreringsbeviset uppger – de är ju extrautrustade, något som registreringsbeviset inte tar hänsyn till då det baseras på tillverkarnas uppgifter enlig COC dokumentet – Certificate of Conformity. Ett dokument varje husbilstillverkare måste ta fram till sina husbilar för att få sälja dem i EU.

Mycket få tillverkare upplyser om faktisk leveransvikt. Det är köparens ansvar att addera viktangivelserna ur tillbehörslistan för att få fram totalvikten på extrautrustningen – vikt som tas från lastvikten.

Så här vägde vi

Bilarna vägdes som salubilar; utan vatten, en gasolflaska, ingen förare, tom toatank, ingen last utom monterad extrautrustning och bara en skvätt diesel i tanken.

Därefter la vi på 300 kilo som schablonvärde – ett värde som motsvarar vatten, bränsle, förare och fulla gasolflaskor. Självklart är det inte lika för alla bilar, en del har större vattentank och så vidare. Men artikelns mening är att öka medvetenheten om viktproblematiken, inte redovisa exakta siffror.

Vi har valt att inte ange fabrikat eller modell i artikeln. Två bilar av exakt samma modell kan väga helt olika beroende på hur man väljer att utrusta.

Vi vägde först framaxeln och fick de båda hjulens individuella vikter. Vårt vågsystem summerar sedan automatiskt totala framaxelvikten. Vi körde fram bilen och vägde därefter bakaxeln. Återigen fick vi individuella vikter för varje hjul och den totala axelvikten. När vi begär utskrift får vi alla delvikterna och en summerad aktuell husbilsvikt.

En sak förvånade oss lite. Det var tämligen stora avvikelser mellan hjul på samma axel. Det beror naturligtvis på inredningen, var värmare och gasol befinner sig och så vidare. Att det skulle skilja trodde vi, men att bilarna är så illa balanserade var oväntat.

Med lösa vågplattor kopplade till en dataenhet kan vi på fältet väga husbilar med stor noggrannhet.

Bil 1

Helintegrerad

8,1 meter, totalvikt 4 500 kg

 • Vänster framhjul: 963 kg
 • Höger framhjul: 841 kg
 • Total vikt framaxel: 1 804 kg
 •  
 • Vänster bakhjul: 980 kg
 • Höger bakhjul: 1 014 kg
 • Total vikt bakaxel: 1 994 kg
 •  

Vägd vikt: 3 798 kg

Tjänstevikt i regbevis: 3 950 kg

 

Lastvikt i regbeviset: 550 kg

Verklig lastvikt: 402 kg

 

Kommentar:

Lastvikten är klen från början, blott 550 kilo på en bil över åtta meter. Utrustad och med hänsyn till vårt schablontillägg på 300 kilo krymper den ytterligare och landar på 402 kilo.

Bil 2

Helintegrerad

7,34 meter, totalvikt 4 500 kg

 • Vänster framhjul: 880 kg
 • Höger framhjul: 773 kg
 • Total vikt framaxel: 1 653
 •  
 • Vänster bakhjul: 797 kg
 • Höger bakhjul: 903 kg
 • Total vikt bakaxel: 1 700 kg
 •  

Vägd vikt: 3 353 kg

Tjänstevikt i regbeviset: 3 155 kg

 

Lastvikt i regbevis: 1 345 kg

Verklig lastvikt: 847 kg

 

Kommentar:

Det skiljer 200 kilo mot angiven vikt. Lägg till det vatten, bränsle och en förare så är skillnaden närmare 500 kilo. Den angivna lastvikten i registreringsbeviset är 1 345 kilo, utrustad och med fyllda tankar är sanningen snarare 850 kilo.

Bil 3

Helintegrerad

7,6 meter, totalvikt 4 500 kg

 • Vänster framhjul: 870 kg
 • Höger framhjul: 834 kg
 • Total vikt framaxel: 1 704 kg
 •  
 • Vänster bakhjul: 939 kg
 • Höger bakhjul: 962 kg
 • Total vikt bakaxel: 1 901

 

Vägd vikt: 3 605 kg

Tjänstevikt i regbeviset: 3 710 kg

 

Lastvikt i regbeviset: 790 kg

Verklig lastvikt: 595 kg

 

Kommentar:

En välbalanserad bil höger/vänster. Med vårt 300 kilo schablontillägg har användbar lastvikt sjunkit från 790 till 595 kilo.

Bil 4

Halvintegrerad

7,5 meter, totalvikt 4 250 kg

 • Vänster framhjul: 713 kg
 • Höger framhjul: 794 kg
 • Total vikt framaxel: 1 507 kg
 •  
 • Vänster bakhjul: 820 kg
 • Höger bakhjul: 894 kg
 • Total vikt bakaxel: 1 714 kg
 •  

Vägd vikt: 3 221 kg

Tjänstevikt i regbevis: 3 140 kg

 

Lastvikt i regbeviset: 1 110 kg

Verklig lastvikt: 729 kg

 

Kommentar

Redan utan vatten, bränsle, gasol och förare är bilen tyngre än angiven tjänstevikt. Med vår 300 kilo schablon har lastvikten krympt med 381 kilo på grund av riklig utrustning.

Bil 5

Helintegrerad

5,99 meter, totalvikt 3 490 kg

 • Vänster framhjul: 711 kg
 • Höger framhjul: 748 kg
 • Total vikt framaxel: 1 459 kg
 •  
 • Vänster bakhjul: 604 kg
 • Höger bakhjul: 594 kg
 • Total vikt bakaxel: 1 198 kg

 

Vägd vikt: 2 657 kg

Tjänstevikt i regbevis: 2 944 kg

 

Lastvikt i regbeviset: 546 kg

Verklig lastvikt: 533 kg

 

Kommentar

Här är siffrorna i registreringsbeviset nära sanningen. Med vår 300 kilo schablontillägg är det bara 13 kilos skillnad mot registreringsbevis och verklighet.

Bil 6

Halvintegrerad

7,6 meter, totalvikt 4 250 kg

 • Vänster framhjul: 785 kg
 • Höger framhjul: 787 kg
 • Total vikt framaxel: 1 572 kg
 •  
 • Vänster bakhjul: 855 kg
 • Höger bakhjul: 719 kg
 • Total vikt bakaxel: 1 574 kg

 

Vägd vikt: 3 146 kg

Tjänstevikt i regbevis: 3 269 kg

 

Lastvikt i regbeviset: 981 kg

Verklig lastvikt: 804 kg

 

Kommentar

Verkliga lastvikten är 177 kilo lägre än vad som anges i registreringsbeviset. Men de kvarvarande 800 kilo får anses tillräckligt.

Bil 7

Halvintegrerad

6,98 meter, totalvikt 3 850 kg

 • Vänster framhjul: 676 kg
 • Höger framhjul: 767 kg
 • Total vikt framaxel: 1 443 kg
 •  
 • Vänster bakhjul: 676 kg
 • Höger bakhjul: 723 kg
 • Total vikt bakaxel: 1 399 kg

 

Vägd saluvagn: 2 842 kg

Tjänstevikt i regbevis: 3 033 kg

 

Lastvikt i regbeviset: 817 kg

Verklig lastvikt: 708 kg

 

Kommentar

Med vår schablon inräknad har bilen utrustats med cirka 100 kilo extra utrustning. Kvarvarande lastvikt är 708 kilo vilket får anses tillräckligt.

Bil 8

Halvintegrerad

7,0 meter, totalvikt 3 300 kg

 • Vänster framhjul: 744 kg
 • Höger framhjul: 657 kg
 • Total vikt framaxel: 1 401 kg
 •  
 • Vänster bakhjul: 714 kg
 • Höger bakhjul: 749 kg
 • Total vikt bakaxel: 1 463 kg

 

Vägd saluvagn: 2 864 kg

Tjänstevikt i regbevis: 2 790 kg

 

Lastvikt i regbeviset: 510 kg

Verklig lastvikt: 136 kg

 

Kommentar

En husbil inregistrerad på 3 300 kilo är optimistiskt i överkant. Med vår schablon på 300 kilo inräknad är lastvikten oanvändbara 134 kilo. Det räcker med att en passagerare med packning kliver in så är bilen maxlastad.

Våra vågar

Vi använde två professionella vågplattor från Vetek i Norrtälje. Samma typ som Polisen använder vid sina viktkontroller ute längs vägarna i Europa. Noggrannheten är på ett halvt kilo vilket räcker mer än väl för våra mätningar. Uppställningen på plattorna är inte kritisk eftersom vägningen sker med fyra lastceller i varje vågplatta. Vi ställde upp bilarna på ett horisontellt fast underlag, asfalt eller betong. Om det lutar lite är inte kritiskt eftersom felvinkeln mot horisontalplanet är minimal. På varje våg fins en libell som visar att vi står inom toleransen.

 

För den tekniskt intresserade kan vi berätta att varje lastcell i sin tur består av två ”strain gates”. De kopplas mot mätdatorn som sammaställer vikten på vågen. ”Strain gate” är en stålstav som försetts med ett antal motstånd. När den trycks ihop förändras resistansen. Med vågarna kan vi mäta husbilar upp till en totalvikt av tolv ton.

Två vågplattor och en dator som sammanställer. Varje platta tål tre ton och är stora nog att även mäta tvillinghjul.
En skrivare skriver ut alla resultat, hjul för hjul, axel för axel och även bilens sammanlagda vikt.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift