Meny

.

Montering av Avara fuktlarm

Norska företaget Avara är först på marknaden med en lösning som kontinuerligt mäter fukten i husbilen. Tanken är att man ska upptäcka fuktproblem så tidigt som möjligt och kunna åtgärda innan det blir ett stort, dyrt, problem.

Tore Afdal har följt två installationer av detta unika larm. Vi har tidigare skrivit om larmets funktioner och hur det utvecklats. Därför lämnar vi detta därhän i denna artikel och koncentrerar oss på själva installationen.

 

Av Tore Afdal, Din Fritid

Foto John-Ove Tellefsen

Översättning och bearbetning Stefan Janeld

 

Larmet som installeras är toppversionen, Avara Premium. Som förutom fuktmätning även innehåller inbrottslarm, gas- och röklarm, CO och propandetektorer samt positionslarm via GPS. Vi följde två installationer, en i en helintegrerad Bürstner och en i en halvintegrerad Sunlight.

 

Trådlöst

En viktig poäng under utvecklingsarbetet var att det skulle vara ett trådlöst larm. Med så många sensorer och detektorer skulle det bli för svårinstallerat annars.

Varje enhet har sitt eget batteri och kommunikationen mellan huvudenhet och de olika sensorerna sker trådlöst. Till och med sirenen är batteridriven. Undantagen från detta är propansensorn och modemet, dessa kräver inkoppling till husbilens 12 volts system. Alla enheter har ett strömsparsystem som gör att de reducerar sin aktivitetsnivå när det behövs.

Att det är särskilt viktigt med trådlös montering för fuktsensorerna är logiskt. De monteras gärna bakom klädsel eller i svåråtkomliga utrymmen. Batteritiden är för dessa uppskattad till 15 år. Det kan räcka längre, men också kortare. Det som mest förkortar batteriernas livslängd är en fuktig miljö. Men det är ju precis detta sensorerna upptäcker.

 

Monteringen

På Kroken Östfold möter vi Rudy Steen Johansen från Avara. Han är på plats för att utbilda företagets mekaniker i montering av larmet.

Först diskuteras bästa placering av utvändiga sensorer. Både höjden och ”synvinkeln” är viktiga faktorer. De båda utvändiga sensorerna placerades så pass långt fram att de kan se både förar- och passagerardörren på den halvintegrerade bilen. Stark dubbelhäftande tejp och avsaknad av kablage gör att det går mycket fort. Enda förberedelse som krävs är noggrann rengöring av ytan.

Nästa steg är att montera inbrottsdetektorer. I detta fall valdes fyra detektorer som placerades enligt följande:

  • – En till varje framdörr
  • – En till bodelsdörren
  • – En till garaget

 

Huvudenheten monterades på ett ögonblick i närheten av husbilens huvudpanel.

Mekaniker Tor-Arild Olsen ansvarar för monteringen. Han lägger mycket flit på kopplingen av modem och gassensor. Dessa ska alltid vara på och ska därför kopplas till bilens bodelsbatteri. De avsäkras med egna säkringar och märks upp.

Under arbetets gång är det ständiga diskussioner mellan Avaras representant och mekanikerna. Bland annat då sirenen ska monteras. Den kan enkelt placeras var som helst i bilen eftersom den, som sagt, är trådlös. Är bästa plats bakom kylskåpet, i motorrummet eller annan plats i bodelen?

I detta fall valde man att placera den i bodelen då alla var eniga om att det ger bäst effekt vid inbrott. Värt att nämna är at sirenen endast aktiveras vid inbrott. Nattlarmen, eller skalskyddet som det kallas, använder inte den kraftiga sirenen om larmet går.

Innan installationen har Rudy Steen Johansen en förberedande genomgång
Gassensorn monteras på en låg punkt i närheten av bodelsbatteriet för den kräver inkoppling.
Under arbetets gång diskuteras varje moment. Det är ju en utbildning vi är på.
Modemet placeras i samma utrymme som bodelsbatteriet. Praktiskt eftersom det ska kopplas ihop med gassensorn och batteriet.
Sirenen (röd) och sirenens driver monteras under höger framstol.
Tydlig uppmärkning av gassensorns och modemets kablage och säkring.

Vill ha feedback

”Vi är i en fas då vi är mycket lyhörda. Vi vill veta vad branschen säger och ta del av den kunskap de kan förmedla. Det gäller allt, från producenterna till säljarna och inte minst teknikerna på verkstäderna.” Säger Rudy Steen Johansen. Han är produktutvecklare hos Avara och mannen bakom den tekniskt avancerade produkten.

 

Fuktsensorer

Nu kommer vi till det vi är mest spända på. Monteringen av fuktsensorerna. Som standard är det 12 sensorer i satsen. De går åt snabbt. För att få heltäckande övervakning slutar det på totalt 16 sensorer.

I husbilar med väggar där sandwichkonstruktionen har aluminium på både in- och utsida är vanliga fuktmätare i princip värdelösa. I dessa bilar får man räkna med att det går åt många sensorer för att få heltäckande övervakning.

 

Para ihop enheterna

Alla enheter i paketet är ihop-parade. Men då vi valde fyra extra fuktsensorer och en extra inbrottssensor behövde dessa paras ihop med huvudenheten. Det görs enkelt genom att man trycker in en knapp på huvudenheten och på var och en av sensorerna.

Placeringen av fuktsensorerna

Klicka på bilderna i galleriet för större bilder och förklarande bildtexer

Detta ingår i Avara Premium

Paketet

Flera sensorer/detektorer köps vid behov.

Installationstid beror på biltyp, räkna med 2-6 timmar.

Avara larm säljs via Kama Fritids handlarnät, du kan beställa på Kamas hemsida för leverans till din närmaste handlare.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift