Meny

.

På besök hos Morelo

Målet nått.

På fem år har Morelo knaprat åt sig cirka 30 procent av marknaden i det övre premiumsegmentet. För att kunna fortsätta växa och ta hand om befintliga kunder har fabriken i Schlüsseldfeld byggts ut. Vi har självklart varit på plats och synat såväl produktion som de nya lokalerna.

 

Text och foto Stefan Janeld

 

Marknaden i det övre premiumsegmentet i Europa är inte stor. Cirka 1 000 husbilar per år. En siffra som varit konstant i åtminstone ett decennium. Aktörerna är få, en handfull ungefär beroende på var man drar gränsen för var toppsegmentet på marknaden börjar och slutar.  

Störst i alla år har Concorde varit. Som mest byggde de cirka 600 – 650 bilar, lite beroende på vem man frågar.

Och man kan inte prata om Morelo utan att prata om Concorde. Ty utan Concorde hade Morelo aldrig funnits. Hela ledningen, inklusive ägarna tillika grundarna, kommer från Concorde. Grundarna är Jochen Reimann och Reinhard Löhner. Det var Jochen Reimanns pappa, Helmut Reimann, som grundade Concorde. Och Jochen var under flera år VD för företaget. Det är alltså ingen tillfällighet att bilarna är så pass lika.

Concordes och Morelos fabriker ligger mindre än en mil från varandra och konkurrensen är stenhård. Inte bara om marknadsandelar. Även arbetskraften är hårdvaluta. Det ligger nämligen ytterligare en premiumtillverkare i samma område – Phoenix. Att i ett så begränsat område hitta kvalificerad arbetskraft är inte lätt.

Nästan alla som idag arbetar på Morelo har arbetat på Concorde eller Phoenix, eller både och. Att det blir spänningar mellan företagen är lätt att förstå.

Utdömda på förhand

När Morelo lanserades var det ingen ”kännare” som trodde på projektet. Investeringen i en helt ny fabrik krävde att man nådde en årsproduktion på 180 bilar för att gå jämt upp. Att på kort tid nå 20 procent marknadsandel i ett så pass litet marknadssegment ansågs omöjligt. Och det såg ut som belackarna skulle få rätt. Försäljningen var knappast lysande de första åren. Men tålamodet fanns och även de ekonomiska resurserna för att ta sig igenom den tuffa startsträckan.

För ett par år sedan nåddes lönsamhet och idag är produktionstakten cirka 300 bilar per år. Bil nummer 1 000 är redan i order och levereras till hösten.

Allt enligt företagets egna uppgifter. Jag har inte hittat några oberoende källor som kan bekräfta siffrorna.

Måste öka produktionskapaciteten

Den fem år gamla fabriken räcker idag inte till. Inte om man vill fortsätta växa och inte heller för att ta hand om befintliga kunders behov av service.

Tillbyggnaden innebär att man ökat produktionslinan med 60 meter, fått dubbelt så många serviceplatser på verkstaden, en lackverkstad och ett showroom i monsterformat.

För ett så ungt företag som Morelo, som bara har ett par år med svarta siffror i böckerna, är en investering i denna nivå tung. Och de gör ingen hemlighet av att de hade föredragit att öka kapaciteten genom att införa ett andra skift i fabriken. Men det finns inte nog med arbetskraft i området för ett andra skift.

Marknadsledare?

Konkurrensen med Concorde har man klarat över förväntan. Idag bygger företagen i princip lika många husbilar. Ena månaden levererar Concorde fler, nästa Morelo. Vem som är marknadsledare är en tvistefråga. Men det står helt klart att Morelo vuxit till att bli en värdig utmanare till Concorde. Något som varit omöjligt utan det förtroende som grundarna åtnjuter från såväl tidigare kunder som handlare. I den här klassen är inte produkten det viktigaste – alla bygger riktigt bra husbilar – det är den personliga kontakten som fäller avgörandet. Hade samma satsning gjorts av två för branschen okända personer hade sagan säkerligen slutat annorlunda.

Hemmamarknaden är självklart störst. Men tio procent av produktionen hamnar faktiskt i Sverige. Det gör Sverige till största exportmarknad för Morelo.

Framtiden

Den nyvunna luften under vingarna har fått Morelo att satsa inte bara på produktionskapaciteten. Man har även nya modeller i pipelinen. Först ut är en Liner baserad på Mercedes Atego. Det är första gången Morelo baserar en bil på Mercedes och en av anledningarna är att man inte är nöjda med hur M.A.N. tar hand om kunderna när det uppstår problem.

En annan nyhet är att minstingen, Home, görs om helt. Den kommer stå på ett Iveco Daily 5,8 tons-chassi, få helt ny utvändig design och även förarplatsen blir helt ny. Mer i linje med övriga sortimentet. Fördelen med den nya förarplatsen är inte bara design. Man kan göra bilen något kortare men ändå behålla nuvarande boyta.

En intressant anekdot om Home är att den ursprungliga designen, som togs fram av en utomstående designbyrå, var den design som Niesmann+Bischoff Arto nu har sådan framgång med.

Vid den tidpunkten hade Morelo inte finanserna att ta fram alla verktyg som krävdes, de skulle kosta en miljon euro. Så designbyrån letade vidare och Niesmann+Bischoff nappade. Resten är, som de säger, historia.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift