Meny

.

Reflektioner kring försäkringsvillkor

Min kollega Stefan har i en artikel lagt ner ett stort kartläggningsarbete för att sammanställa en jämförande tabell över husbilsförsäkringar. En grannlaga uppgift då försäkringsbolagen svarar med ett språk som inte alltid är lätt att förstå för oss vanliga försäkringstagare. De använder dessutom ett tvetydigt språk – det finns paragrafer som vi försäkringstagare tror oss förstå, men som en jurist kan tolka till ett helt annat innehåll och betydelse.

 

Av Stig Forsberg

 

Språket är så tvetydigt att jag själv förfärats av att när jag ställt samma fråga till olika handläggare fått olika svar. Jag förstår att alla inte kan vara experter på allt, men när en utbildad försäkringshandläggare inte kan tolka texten är något fel i språkbruket. Detta har inträffat för mig som privatperson och även som informationssökande teknikreporter. Ett exempel är denna artikel som mynnade ut i att försäkringsbolaget ändrade sig.

 

Logiken brister

 

 • Däcksexplosion räknas inte som vagnskada, det faller under brandvillkoren. Varför?
 • Jag har då aldrig hört om att en punktering får bilen att börja brinna.

 

 • Familjemedlem med egen adress får högre självrisk – var ligger den ökade risken för bolaget?
 • Så länge de vuxna barnen bor hemma anses risken inte vara ökad, så de kan låna husbilen med samma villkor som ägaren. Men om de flyttar hemifrån är risken tydligen dubbelt så hög.

 

 • Ändrade villkor utomlands kan jag förstå, men varför påpekas inte tydligare vad som faller bort?
 • Tydlighet i villkor minskar risken för missnöjda kunder och borde vara ett mål i företagens verksamhet.

 

 • Drulleförsäkring gäller inte om bilen är äldre – är man mindre fumlig i en äldre bil?
 • Är det månne ett resultat av att ägare till äldre husbilar tar en chans och anmäler skada när det egentligen är dags att byta ut gammal utrustning? Kan vi husbilsägare tvingat fram detta villkor genom att vara oärliga?

 

 • Fuktskador är knepiga i villkoren – Gäller om något läcker, men inte för tank/rör?
 • Man skriver att man ersätter vattenskador som uppstår i bilens vattensystem – tank, rör och kopplingar. Men inte om dessa är skadade. Att de läcker är ju definitionen av att de är skadade.

 

Var vaksam på

 

 • Glasrutor kan bli dyra – kolla just Dina villkor!

 

 • Kollision med djur är inte kul – vad gäller i Din försäkring?

 

 • Allt i bilen kan vara oförsäkrat efter ett dygn om inte egna hemförsäkringen kompletterar!
 • Detta är för mig ett av de värsta villkoren. Bolagen tycks vilja att man ska tömma sin husbil fullständigt efter varje resa.

 

 • Bo i bilen hemma om man har gäster kan vara riskfyllt om den är avställd!
 • Anledningen är att de flesta bolag per automatik ändrar från hel- eller halvförsäkring till garageförsäkring när bilen ställs av. Då försvinner många ersättningsbara skador och i vissa bolags villkor får man inte bo i en avställd husbil.

 

 • Är man utomlands skall man undvika att ställa av bilen, stor risk att försäkring inte gäller!

 

 • Lång vistelse utomlands – delar av försäkringen kan upphöra. Har Du koll?

 

 • Länder utanför EU kan ha andra villkor – Österrike, Storbritannien, Schweiz.

 

 • Att ställa av sin husbil utan att försäkringen övergår till garageförsäkring erbjuds inte av alla bolag. Men det är en bra möjlighet för de som har en nyare husbil med 4 dagars skattekarantän. Eftersom man då kan ställa av bilen om man vill stanna på en plats i fyra dagar eller mer och slippa fordonsskatt dessa dagar. Skatten per dag överstiger försäkringskostnaden per dag med råge.
 • För de som äger en äldre husbil, med 14 dagars skattekarantän är detta inte ett viktigt moment i försäkringen.

 

 • Åldersgräns för däck finns hos vissa bolag – bra tycker jag, det skulle alla bolag ha då det är en säkerhetsfråga.
 • Tyvärr har inte alla bolag detta utan kräver bara att däcken ska uppfylla lagens krav. Men när skada uppstår kan det ändå bli problem med ersättningen om däcken är gamla.

 

Mitt tips

Visst kan man chansa på att allt går bra och att Du inte behöver använda försäkringen. Men bättre är att offra en dag på att läsa och förstå villkoren i alla dess delar. Om frågor uppstår, be att få skriftliga svar från ditt bolag som du sedan kan hänvisa till i händelse av tvist.

 Jag förstår att detta inte är bekvämt, varken för försäkringstagare eller bolag. Men det är vad jag rekommenderar då försäkringsbolagen inte vill kommunicera på ett för kunden begripligt och otvetydigt sätt!

Om man råkar ut för en skada med sin husbil är det viktigt att man inte har en försäkring som "kört i diket" med tvetydiga och svårförstådda villkor.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift