Transponder i Tjeckien

©Text & bild: Christer Johansson

Normalt ser tjeckiska landsvägar ut så här, vilket innebär att de är alldeles utmärkta. Då de passerar genom ett varierat landakap, och genom byar och små städer, får man närkontakt med landet av tredje graden.
Normalt ser tjeckiska landsvägar ut så här, vilket innebär att de är alldeles utmärkta. Då de passerar genom ett varierat landskap, och genom byar och små städer, får man närkontakt med landet av tredje graden.

 

HjulenLa Strada Nova hade till större delen rullat på Autobahn från Echzell till tjeckiska gränsen, bortsett från en sträcka på några mil i floddalen längs Main. Hade av någon outredd anledning! tänkt fortsätta på tjeckiska Autobahn till Plzen, men ändrade snabbt planerna när jag fick veta förutsättningarna på Tjeckiens motorvägar för fordon över 3,5 ton.

Nova som jag åker med väger drygt 3,6 ton, och att bluffa genom att köpa en standardvinjett för upp till 3,5 ton, och detta vid en kontroll skulle uppdagas, skulle bli långt mer kostsamt än aktuellt pris. Jag brukar nästan aldrig åka på avgiftsbelagda vägar i Tjecken, fast har ändå alltid köpt en vinjett för drygt hundralappen i fall att.

Men nu handlade det om helt andra summor: 70€ för transponder samt 50€ som är minimum man alltid måste betala, antingen man åker en mil eller 100. Deponeringen får man förstås tillbaka då man lämnar ifrån sig transpondern. Kilometeravgiften är 3 Kc, vilket i realiteten betyder en liter extra diesel per mil. Jag ville inte låta mig befrias på 120€, så jag bestämde att även i fortsättningsvis hålla mig till de vanliga vägarna. Det är på dessa som man får träffa landets människor, njuta av den goda maten, spontant vika av och följa en campingskylt och i övrigt uppleva Tjeckiens vackra sidor.