Meny

.

Tankflaska till gasolen, frihet på flaska

Fasta gasoltankar har funnits länge och förekommer på större husbilar. Tankarna rymmer då kanske 100-300 liter gasol. Pris och framför allt vikt har omöjliggjort denna lösning för oss med mindre och mellanstora bilar. Men det finns alternativ, ”fasta tankflaskor” vilka baserar sig på våra vanliga aluminium- och stålflaskor. Fördelen är uppenbar på kostnadssidan för gasen. Vi husbilsåkare betalar cirka 35:-/liter på macken, baserat på ett bytespris på 700 kr för en P11 och att ett kilo gasol har en volym på två liter. Priset kan vara avsevärt lägre hos husbilshandlaren och olika byggvaruhus som har gasol som lockvara.

På macken som erbjuder LPG/motorgas, eller gasoldepån, kostar det 12 kr/liter. En viss skillnad…

Största fördelen är dock att det öppnar sig många fler påfyllningsmöjligheter. I Mellansverige och i södra Sverige är möjligheterna goda, det finns ett femtiotal ställen att tanka Motorgas i Sverige. Ute i Europa har varannan mack LPG-gas.

Av Stig Forsberg

Vilka är då förutsättningarna?

  • 1   Tankflaskan måste vara fast monterad i bilen.
  • 2   Tankflaskan måste vara försedd med överfyllnadsskydd.
  • 3   Naturligtvis godkänd med ett CC-certifikat, inga egna hembyggda lösningar. MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) och AMV (ArbetsMiljöVerket) är stenhårda på denna punkt med rätta.
  •  Vi har haft några tragiska olyckor i Sverige, även med dödlig utgång pga ”hembyggen” och oseriösa tillbehörstillverkare.
  • 4   Att man noggrant följer installationsanvisningarna första gången.
  •  

Därefter är det bara att tanka!

 

Knäppa svenska benämningar – Fordonsgas/Motorgas

Vem i hela friden kan hålla sär dessa? Båda skall ju uppenbart användas i fordon/motorer!

Fordonsgas/Erdgas i Tyskland är metangas som komprimeras till över 200 bar(kilos) tryck. Glöm helt bort denna gas, den är inte för oss. Den förkortas CNG= Compressed Nature Gas dvs komprimerad naturgas. Kan också ha handelsnamnet Biogas.

Motorgas är propangas, den bästa gasen av propan och butan. Vilka vi ofta får en blandning av nere i Europa. Butan funkar inte på vintern så därför är generellt propan att föredra. Motorgas kallas LPG= Liquified Petroleum Gas dvs flytande petroleum gas. Lätt att minnas om man tänker på att vi kör våra fordon på petroleumbaserade produkter=diesel, eller varför inte för oss prisjägare LågPrisGas! Som tur är så håller de olika kopplingarna isär dessa gaser. LPG hanteras i flytande form och ger ett gastryck på upp till 16-18 bar vid normala temperaturer. I sig respektabelt tryck, men skulle vi försöka ladda våra gasoltuber med 200 bar som Fordonsgas håller så smäller det direkt!

 

Monteringen

Bland de enklaste installationer vi gjort. Ut med en gasoltub in med den nya tankflaskan, byt ut det övre spännbandet mot två stora slangklämmor med diametern 160 mm. De kan skruvas fast i samma skruvar som hållaren för spännbandet/mothållet som finns i gasolutrymmet. Tillsammans räcker de runt tankflaskan. Trä på några bitar av vanlig trädgårdsslang som skavskydd på slangklämmorna. KLART!

Naturligtvis måste tankflaskan anslutas till gasolsystemet, men det är inget nytt det gör vi varje gång vi byter tub.

 

Första tankningen

Inget svårt, men några enkla saker måste man göra för att det skall funka.

1 Först den krångliga förklaringen

En tom, aldrig påfylld, tankflaska innehåller luft. Luft innehåller fuktighet som när propangas fylls på kan kondensera och frysa. Propangasen som släpps fri utan mottryck, dvs expanderar, kyler tankflaskan till minus 42 grader. Nu finns risk att det bildas is i tankflaskan och sätter överfyllnadsskyddet ur funktion. Tanka därför endast 22 liter i en P11= dubbla antalet liter mot tankflaskan viktangivelse. Låt sedan tankflaskan temperaturstabilisera sig vilket tar cirka 12 timmar. När fukten på utsidan av tankflaskan rinner av är man över noll grader inne i tuben, eventuell is har då smält inne i tankflaskan och man har uppnått jämvikttillstånd mellan tryck och temperatur. Den luft som fanns i flaskan har blandat sig med gasolen i gasfasen vilket innebär att den gas som kommer först ut när du börjar använda tankflaskan har ett något sämre värmevärde och du bör vara observant på att den kanske inte brinner med konstant låga.

2 Den praktiska lösningen

Sätt på en gasolplatta och studera lågan, den brinner ojämnt och fladdrar så länge det finns för mycket gasolgas utblandad med luft kvar i tankflaskan. När lågan brinner stadigt med blå färg är luften borta. Det kan faktiskt ta upp till 15 minuter innan detta är klart. Detta behövs bara göras första gången, när Du tar Din tankflaska i drift. Därefter kommer det inte finnas luft i Din tankflaska utan Du tankar den bara med ren gas.

3 En okänd sanning om gasoltuber

Det som beskrivs under punkt 2 ovan kan hända vilken gasoltub som helst som Du köper. Jag fick en gång en tub som bara inte funkade. När jag skiftade ut den med ännu en ny tuben så startade allt direkt. Möjligen har den föregående ägaren lämnat sin tub öppen när han bytte. Stäng därför alltid tuben när Du byter så att inte luft kan komma in. Har någon av Er sett en sådan instruktion tidigare?

4 Att tanka i olika länder

Olika länder har olika kopplingar, precis som på gasoltuberna. Med tankflaskan följer därför 4 stycken adaptrar som anpassar tuben till de olika systemen. Man kan då tanka i de flesta länder i Europa. Lämna dock aldrig adaptern kvar i tankflaskan eftersom våra gasolutrymmen på grund av ordentlig ventilationen är mycket dammiga. Damm gillas inte av våra gasolutrustningar. Du måste alltid skruva på ”dammförslutningen” på tankflaskan efter tankning. I vissa länder, bland andra Italien, krävs utvändig påfyllning. I andra får man inte tanka själv. Kontrollera därför vad som gäller i de länder du besöker.

 

Bättre tillgänglighet ju längre söder ut man kommer

I Sverige finns det gasolmackar där man kan tanka, om än i begränsad omfattning. Bättre i södra Sverige. Många gånger är det gasoldepåer som har påfyllningen vilket betyder att det är ordinarie öppettider 8-17 i veckan och stängt lördag/söndag. Väl kommen till Tyskland finns tankningsmöjlighet på många bensinstationer. I södra Tyskland och Frankrike på var och varannan. Under vägskylten med bränslepumpen står det +LPG(Liquid Petroleum Gas). I Frankrike +GPL(Gas Petroleum Liquid).

 

Bättre pris ju längre söder ut man kommer

Alla priser är i liter, vi är ju vana att tala kilo. En P11 är ju 11 kilo gas vilket motsvarar 22 liter gasol. Det har visat sig att vi lyckas fylla endast 21 liter när tankflaskan är tom. Den saknade litern är säkert alla rör och avstängningsventiler inne i tankflaskan, eller möjligen så är det frånslagsventilen som är lite feljusterad.

Jag har inga problem med denna lilla begränsning. I Sverige betalade vi cirka 12:- kr per liter dvs 252:- per full tankflaska. På kontinenten är priset cirka 8:- kr per liter vilket betyder 170:- för att fylla fullt. Trevlig för en som är van med minst 300:- och kanske rent av 650:- när det kniper en mörk vinternatt på en mack i Norrlands inland.

 

Enklare kan det inte bli

När vi fyller på diesel fyller vi även på gasol. Man tankar på samma sätt. Sätt i munstycket tryck på knappen. Har man tur står pumparna bredvid varandra, annars får man köra runt ett halvvarv.

Vi har en gång fått besök av stationspersonalen som undrade vad vi gjorde och sade att det var förbjudet att tanka gasol själv. När vi visade dem vår fasta anläggning och förklarade det automatiska avstängningssystemet var det fritt fram. De var till och med imponerade av anläggningen.

Imponerade är även vi för nu upplever vi inte att gasol är en ständig bristvara som måste sparas på. Inte på grund av pris och inte heller på grund av dålig tillgänglighet. Efter de goda erfarenheterna har vi numera två tankflaskor i bilen.

Vi valde att ansluta bara en Tankflaska till att börja med. Efter första resan utomlands köpte vi en till.
Olika adaptrar för de olika gasolsystemen i Europas länder.
Första fyllningen - Vi valde att ta hjälp första gången av proffs hos ÖP-Energi i Linköping. Bli inte rädd när Du kopplar ur för det pyser till rätt kraftigt.
Först fylla diesel, sen till nästa pump och fylla gas. På denna mack är gaspumpen placerad en bit från övriga pumpar. Syns till höger i bild. Den är gul och märkt med Autogas.

Om Du tankar LPG för bilar bör Du montera gasfilter

Om Du själv i Sverige och speciellt utomlands tankar LPG/GPL-gas för bilar bör Du montera gasfilter. Orsaken är att gasen innehåller restpartiklar och speciellt olja i form av mikroskopiska droppar.

Partiklar och olja sätter av sig i regulatorn och kan blockera den. Tar sig oljan genom regulatorn så är munstyckena i värmare och kyl så små att de kan sättas igen. Säkrare och billigare då att montera ett gasfilter. Finns från bland andra Truma för c:a 500 kronor styck.

Filtret monteras på högtrycksidan före regulatorn och det behövs därför två filter om man har automatisk skiftning mellan tuberna.

Exempel där filtren monteras direkt på regulatorn.
När filtren monteras via vinklar så måste extra stöd monteras

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift