Meny

.

Varning – serva inte husbilens AC på stormarknaden!

Varje vår dyker de upp, däckbytarna på stormarknadernas parkering. Även de som erbjuder service på bilens klimatanläggning dvs AC. Så även i år när värmen kom plötsligt och länge. Det är ju då AC:n lägger av. Ofta för att den inte körts på vintern, den kan med fördel användas för att torka ur fukt ur luften som kommer med all snö man drar in. Den skall faktiskt startas någon gång varje månad för att inte torka ihop.

 

Av Stig Forsberg

 

Varning, varning och åter varning!

Använd aldrig en sådan ”P-plats-service” för Din AC. Alla vet att man skall använda gas i AC:n och den dunstar naturligt av långsamt eller det kan uppstå små läckor i systemet. Att då fylla på gör att AC:n fungerar igen. MEN om någon mindre seriös fyller på med billig gasol stället för med gasen R134A så kan det sluta riktigt illa, vilket faktiskt hänt. Gasol är ju faktiskt ett bränsle.

Ja, ni läste rätt. Oseriösa firmor fyller gärna med gasol eftersom det är en väldigt billig gas.

 

Detta gäller vid arbeten med AC system

Det vanligaste felet när en AC slutar fungera är att gasnivån är för låg. Man får dock inte bara fylla på utan att först kontrollera att det inte är något läckage. Det betyder att man med en speciell maskin måste tömma systemet. När det töms mäter man volymen av gas samt mängden olja som följer med. Gasen renas i ett filter och kan återanvändas, oljans volym återställs i systemet för att smörja det under drift. Detta moment tar cirka en timme.

När man vet den kvarvarande volymen kan man räkna ut hur mycket gas som har försvunnit. Det är tillåtet att 40 gram per år avdunstar naturligt, så om det ryms inom den tidsperiod sedan systemet fylldes senast anses det vara tätt och får då återfyllas. Om mer gas har försvunnit måste läckan först hittas, och åtgärdas, innan systemet får fyllas.

Ett alternativ, om bilen är äldre, är att man gör en avdunstningsberäkning direkt. Stämmer avdunstningen med bilens ålder kan man fylla utan att först tömma systemet.

Läckage söker man genom att tillsätta ett UV-känsligt spårmedel som fylls på med gasen. Man kan då söka med UV-ljus eller med en ”sniffer” som känner av gasen. Ett annat sätt är att fylla spårmedel och trycksätta med kvävgas. Spårmedlet tränger i båda fallen ut vid läckan.

Detta är således en lagstadgad, komplicerad och tidskrävande procedur. Inte något man kan göra på 15 minuter på en parkering. Det kräver certifierad kunskap och en dyr komplicerad maskin för att göra jobbet korrekt. Certifikatet är färskvara och ska förnyas var 5:e år.

Låt därför en auktoriserad verkstad serva och om så behövs laga Din AC!

Fakta

  • Maskin för kontroll av AC: 50 000 – 100.000:- kronor
  •  
  • Gas R134A: 2:30 kr/gram
  •  
  • Det ger 2.300:-/kg.
  •  
  • En Fiat husbils-AC rymmer 550 gram
  •  

Kunskapskälla har varit Leif Palmqvist hos Torvalla LCV. Certifierad för arbete med AC anläggningar.

info@torvallalcv.se,

08-707 58 28.

En AC-servicemaskin behövs för att kontrollera och serva en AC. En investering på 50 000 – 100 tusen kronor.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift