Meny

.

Optimerad laddning för litiumbatteriet

Litiumbatterier ses som en frälsare av många. Och visst är det en fantastisk batteriteknologi. Men att tro att man får alla fördelar genom att bara byta från bly/syra-batteri till litium är att bädda för besvikelse. Ska man få ut maximalt ur ett litiumbatteri behöver man göra en del anpassningar. Jag har gjort de flesta. Men en sak återstår – en laddförstärkare som ändrar laddningens karaktär. Rent praktiskt höjer den spänningen så man får en högre laddström. Ger effektivare laddning från alla 12 volts laddkällor.

Den omvandlar likström till växelström, transformerar upp spänningen, sedan omvandlar den tillbaka till likström. För batteriet kan inte använda växelström.

Jag tar det dessutom ett steg längre och installerar ett Smartpass som ser till att jag utnyttjar motorns generator optimalt.

 

Av Stig Forsberg

Tiden rullar på. Det är redan två år sedan jag bytte ut blybatterierna mot ett litium Super B på 90 AH. Knepigt tänker Du, att gå från 245 AH till 90 AH, men jag får i stort sett ut lika mycket ur det hälften så stora batteriet.

Det beror på att man bara bör utnyttja 50% av blybatteribanken, medan litiumbatteriet utnyttjar jag till 98%. Även om tillverkaren godkänner 100%.

Den största skillnaden är att jag kan återladda litiumbatteriet mycket snabbare. Med mina vanligtvis korta dagsturer är det en fördel.

Förenklande erfarenhet

Jag har sagt det förr och säger det igen: ”God planering halverar installationstiden.”

Denna gång hade jag tur, för jag visste precis hur jag skulle göra. Då jag gjort motsvarande operation tidigare, till mina bly/syra batterier.

Väl medveten om hur jag skulle montera och koppla in den nya laddförstärkaren Ctek 250 SE och Smartpass 120 S kunde jag skrida till verket. Det blev en snabb repris och arbetet löpte på helt planenligt. Det som, i bakkant, tog lite tid var att programmera om alla tillbehör i husbilen som varit strömlösa under arbetet.

Laddningen var innan anpassad för blybatteri och mitt litiumbatteri fungerar med den laddningen eftersom det anpassats för bilens originalladdning. Jag upplevde det dock lite segt även om det fungerade.

Hur blev det då med laddförstärkningen?

Klart bättre över längre tid och även solcellen kunde kopplas in via laddförstärkaren. Det ger ju ett extra tillskott hela dagen, vid stillastående och under färd.

Generatorns laddning ökade med ca 30 % när batteriet var rejält urladdat och ca 20% när batteriet kommer över 50% laddningsgrad. Det beror på att generatorn över den nivån inte förmår lämna tillräckligt hög spänning för att leverera mer än 20 ampère i laddström. Vid den nivån slår Smartpass ifrån och laddningen sker enbart via Ctek. I början av laddningen arbetar båda enheterna och laddströmmen är då 40 A när batteriet är lågt för att minska när batteriet når högre laddningsgrad.

Jag tycker detta påminner lite om en ”bly”-effekt, dvs laddströmmen sjunker med ökad laddningsgrad. Det är tydligen så att batteriet inte hela tiden suger i sig allt det kan så som det ofta sägs. Att strömmen sjunker under laddningen beror på att generatorn redan har nått sin maxspänning, den spänning som den reglerar mot. Då kommer laddströmmen sjunka i motsvarande grad som spänningen stiger i batteriet under laddningen. Detta kommer att ske både för Litium och bly/syra batterier, dock sker det i en mindre utsträckning för ett litiumbatteri då spänningskurvan är planare under laddning. En annan konsekvens är stora spänningsfall från generatorn till bodelsbatteriet och låg spänning från generatorn.

SmartPass fixar inte problemet med spänningen utan släpper bara igenom strömmen. Detta stora spänningsfall kan minskas om man förstärker kablaget fram till Ctek 250 och batteriet.

Resultat

Det som över dygnet för mig är största förbättringen är solcellens effektivare laddning. Men detta gäller bara mig som oftast inte kör mer än en timme max 1,5 timmar per dag. För den som kör 3-4 timmar blir förbättringen större.

Att tänka på när man investerar i ett litiumbatteri är antalet laddcykler det är konstruerat för. Det finns i varierande grad från 5000 cykler med 100% DoD (depth of discharge). När andra tillverkare anger motsvarande antal cykler vid 70-80% DoD. Enkelt utryckt kolla batteriets livslängd i förhållande till priset.

Första installationen av Ctek 250 och SmartPass. Denna gång för att öka laddningen till mina två 100 AH blybatterier. Nu får dessa leva vidare i en annan husbil som inte uppdaterat till litiumbatterier.
Min tidigare MPPT-regulator från solcellen kopplad litiumbatteriet. Resterna syns av den dubbelhäftande tejpen som högg mycket hårt vid den första monteringen.
Laddförstärkarna Ctek 250 SE och Smartpass 120 S. Båda har temperaturprober som placeras vid batteriet
Nya laddförstärkaran på plats. Den fula tejpen rensar jag bort någon regning dag.
 • Fakta

 • Ctek 250 ES DC/DC laddförstärkare, 3 495:-
 • Förstärker laddningen, levererar max 20 A.
 •  
 • Smartpass 120 S Extra laddförstärkare, 3 495:-
 • Förstärker laddningen när generatorn förmår
 • leverera högspänning, levererar max 20 A.
 •  
 • Kablage och kopplingsmateriel, 25:-
 •  
 • Tekniskt stöd har jag fått av Daniel Sundqvist, Ctek

 

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift