Meny

.

Är ecodriving en miljöbov?

Är det månne så, att när vi försöker var duktiga och tillämpar ecodriving för att spara bränsle och miljö, så drar vi på oss högre däckslitage med högre driftkostnader och mer miljöpåverkan som följd?

Frågan har blivit aktuell i och med att vi hela tiden vill ha säkrare, tystare och komfortablare däck. Det betyder mjukare gummiblandningar.

 

Av Stig Forsberg

 

Ecodriving – spar bränsle

Vi har lärt oss att accelerera relativt kraftigt med ca 2/3 gaspådrag för att snabbt komma upp i marschfart. Förklaringen är att vi vid försiktiga gaspådrag kommer att köra längre på låga växlar vilket ger högre bränsleförbrukning och dålig miljö. Då är det bättre att stå på lite och hoppa över en växel. Vi kommer då undan med färre antal motorvarv totalt. Därmed förbrukar vi mindre bränsle och sparar kostnader. Gott så!

 

Däckslitage – ökar med belastningen

En husbil är ett relativt tungt fordon och om vi försöker komma snabbt upp i fart kommer vi riva upp mer gummi och asfaltspartiklar i luften. Däcken ger som bekant ifrån sig partiklar som inte är nyttiga att andas in.

De moderna, mjukare, gummiblandningar som fordonstillverkarna tagit fram tillsammans med däcksindustrin för att skapa säkrare och komfortablare bilar till oss, slits extra mycket. Asfaltspartiklar och stendamm är heller inte nyttigt att andas in.

 

Nu uppstår två frågor

  • 1 Vilket är bäst/sämst för miljön?
  • Ecodriving med lite högre bränsleåtgång och med mer upprivna asfalt/gummipartiklar eller att spara på däcken med lite högre bränsleförbrukning som följd.
  •  
  • 2 Vilket är bäst för driftsekonomin?
  • Om jag behöver byta däck oftare. Har jag då sparat så pass mycket bränsle på ecodriving att det har lönat sig.

 

Jag har inte svaret – jag ställer bara frågorna

Ett svar har jag: Låt oss välja det körsätt som är bäst för miljön, totalt sett.

Jag vet bara inte vilket det är.

Jag tycker mig mer och mer märka att det inte finns något långsiktigt konsekvenstänk längre. Man fokuserar på en sakfråga, hittar en lösning, utan hänsyn till en bredare konsekvensanalys.

 

Så vilket är miljövänligast?

Bättre bränslen i kombination med ecodriving, eller ett energirikare bränsle som ger lite mer avgaser under kortare tid kombinerat med ett körsätt som sparar på däck och vägslitage?

 

Se detta som ett debattinlägg

Ovanligt av mig som alltid brukar komma med tekniska förklaringar och fakta. Jag kanske ska gå med i Husbilsskolan för ett svar, eller skall jag skriva till Fråga Lund?

Om ni har en åsikt i frågan eller sitter på kunskap i ämnet, tveka inte att maila mig.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift