Meny

.

Kort om fuktskadegarantier

Det har kommit flera mail till redaktionen om varför det skiljer så pass mycket i fuktskadegarantier på husbilar. Dags att förklara. Mest om fuktskadegarantier, men även lite om garantier generellt.

 

Av Stefan Janeld

 

Först och främst ska man veta att en garanti alltid är frivillig. Som tillverkare behöver man inte ge några som helst garantier.

Av denna anledning har vi i Sverige en konsumentköplag som ger oss en treårig reklamationsrätt. Som konsument har du alltså alltid ett treårigt skydd mot ursprungliga fel. Inte bara fukt, alla fel som är ursprungliga. Du ska påpeka dessa fel inom rimlig tid, praxis är att du ska påpeka felet två månader efter att du upptäckt det, men ju fortare desto bättre. Går det för lång tid kan man hävda att felet förvärrats och med det som grund neka att åtgärda utan kostnad.

Exempel på ursprungliga fel är fabrikationsfel, felaktiga installationer, fel på installerad produkt.

Kom ihåg att Konsumentköplagen inte reglerar affärer företag emellan. Endast affärer där en privatperson köper en vara av ett företag. Om du köper en husbil på företaget har du således inte detta skydd. Vid tvist är det advokathjälp som gäller. Något att tänka på.

 

Olika långa garantier på samma fordon

Vilka garantier en husbilsmodell har kan variera mellan olika marknader. Exempelvis hade många tillverkare längre garantier i England under några år. Helt enkelt för att marknadssituationen krävde det.

I dessa fall var det importören som förhandlade till sig en längre garanti för att vara konkurrenskraftiga.

Numera tycks garantitiderna harmoniera mellan länderna. Men om du köper en begagnad, inte allt för gammal, husbil som privatimporterats kan det vara bra att ha koll på vad som gäller just din husbil.

Det kan även skilja i garantier på samma modell. En del husbilsmodeller säljs under flera varumärken. Ett resultat av att stora tillverkargrupper förfogar över många varumärken och fyller luckor i modellutbuden genom att låta ett fabrikats modell säljas under annat varumärke.

Exempelvis såldes en del Dethleffs modeller som LMC för några år sedan. LMC kunderna fick 12 års fuktskadegaranti. Dethleffs kunder fick 6 år. På samma bil!

 

Olika villkor

I praktiken kan en lång garantitid ge sämre skydd än en kortare. Det beror helt enkelt på vilka villkor tillverkaren har i sin garanti.

Husbilar med mycket lång garanti har ofta en fallande trygghet som gör det svårt att hävda garantifel. Att sätta sig in i villkoren mellan olika fabrikat är ett digert arbete.

Det är inte ovanligt att ett villkor är att fuktmätning sker hos en av tillverkaren auktoriserad handlare. Bakgrunden till detta är såklart att handlaren känner produkten väl och att tillverkaren har förtroende för sin handlare. I de fall detta är ett krav ska fuktmätningen utföras utan kostnad. 

Det finns gott om exempel på att garantin förfaller för att man inte utfört fuktkontrollen hos en auktoriserad handlare. Fabrikerna brukar vara stenhårda på detta.

 

Garantitiden säger inget om kvaliteten

En läsare undrade om korta fuktskadegarantier var en indikation på att tillverkaren inte litar på sin produkt. Men så är det inte. Faktiskt har de bäst byggda husbilarna inte de längsta garantierna. Snarare tvärtom.

Det var i instegsklassen som fuktskadegarantierna först blev långa. 6-10 år. Detta för att de behövde förbättra förtroendet för produkten.

När man först lanserade instegsbilar var kvaliteten ganska usel. Bilarna var entrébiljetter till husbilslivet. Kunderna var inte återkommande. Men i samband med finanskrisen 2008-2009 ändrades detta. Man kunde inte längre räkna med en strid ström av nya kunder. Man behövde behålla de befintliga.

Nu började det bli allt vanligare med plastreglar, markisolering i väggarna och att man läckagetestade varenda husbil, inte bara en i veckan. I bräschen för denna utveckling gick de Italienska tillverkarna – Ci/Rollerteam, McLouis och Elnagh.

För att signalera denna kvalitetssatsning förlängde man garantierna. Först till sex år, sedan till tio.

Mer exklusiva tillverkare, i mellan- och premiumsegmentet, hade inte lika stora problem med fuktskador. Deras rykte behövde inte stöttas på samma sätt. Kunderna hade redan förtroende för deras produkter.

 

Utjämnad kvalitet

Med tiden uppnådde instegsfabrikaten sitt mål om att behålla sina kunder. De tog fram allt mer påkostade produkter som kunderna kunde byta upp sig till.

Det gjorde att konkurrensen om kunderna ökade. Om man kunde få sex års garanti hos fabrikat A ifrågasatte kunderna varför fabrikat B inte kunde ge detsamma.

Argument som ”det behövs inte” imponerade inte på kunderna. Så man fick helt enkelt matcha konkurrenternas garantier.

Idag ger de flesta volymtillverkare mellan 7 och 10 års garanti.

Kortaste garantierna har man fortfarande i de mest exklusiva fordonen. Helt enkelt för att kunderna inte känner att de behöver långa garantier. De har förtroende för produkten.

 

Skillnad på garanti och försäkring

På begagnatmarknaden finns det företag som ger ”garantier” till sina kunder. Känns ju tryggt.

Men dessa lösningar är försäkringar. Om något går fel ska skadan godkännas av en skadereglerare på ett försäkringsbolag. Det är alltså inte en lika snabb och smidig process som en riktig garanti.

Det betyder inte att det är en dålig lösning. Men det kan vara vilseledande när försäkringen marknadsförs som garanti.

 

Garantivillkor generellt

För alla slag av garantier gäller att du först ska vända dig till handlaren du köpt bilen av. De har tre försök på sig att inom rimlig tid åtgärda problemet. Därefter har du möjlighet att gå till annan verkstad.

De i sin tur tar inte hänsyn till gjorda åtgärder utan börjar om från noll. Detta för att de ska lämna garanti på sitt jobb. Då kan de inte ta med föregående verkstads arbeten i sin del.

Man ska som sagt alltid vända sig till handlaren först. Det är med dem du har din affärsrelation. Men! Handlaren har sällan djup kunskap om all teknik ombord. När det gäller bilens chassi, kylskåp, värmare och andra större komponenter är det ofta en fördel att vända sig direkt till tillverkaren. De flesta komponenttillverkare har europagaranti och är bäst på sina egna produkter.

Innan du gör det, se till att du kommer överens med handlaren om att det är okej. Få det skriftligt från handlaren. Bäst är när handlaren kontaktar tillverkaren och förbereder dem på att du kommer förbi.

Eftersom handlaren är din motpart vid garantiärenden och reklamationer är det bekvämt att bo nära sin handlare. Ytterligare en sak att ta i beaktande när du väljer husbil.

 

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift