Meny

.

STOPP för besiktning av svenska bilar utomlands

Det har under många år varit omöjligt att besiktiga svenska bilar utomlands. Man har dock kunnat få dispens av Transportsstyrelsen om man haft speciella skäl. Även så har besiktning kunnat ske i andra länder för att sedan ”konverteras” till en svensk godkänd besiktning. Dessa möjligheter upphör nu.

 

Av Stig Forsberg

 

Det betyder att de som vistas i länder söderut nu strikt har att förhålla sig till 12 månader för tung bil och 14 månader för lätt bil. Regelverket säger vidare att om man vistas i ett land längre än sex månader så skall bilen registreras i det aktuella landet.

Så här lyder texten:

Svenskregistrerade fordon måste kontrollbesiktigas i Sverige. Fordon som finns utomlands under större delen av året (längre än 6 månader) ska registreras i det land där de befinner sig.

Läs mer på:

www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/

Eller www.transportstyrelsen.se och sök på Besiktning i utlandet.

Dela denna artikel

Facebook
WhatsApp
Email
Utskrift