.

Ljudisolera halvintegrerad husbil

Kan vi få be om största möjliga tyssssstnad!

Husbilar har en hel del ljud för sig – motorljud, vägljud, vindljud, bodelsljud. En del är enkelt att komma åt. Som skramlande köksgeråd, gnisslande mekanism till taksäng eller en skjutdörr som behöver stöttas för att inte skramla. I denna artikel har vi siktat in oss på att få ner vägljudet.

Text och foto Stefan Janeld

Först lite ljudteori

Ljud är tryckvariationer som färdas genom luften i form av vågor. Längden på vågorna är ljudets frekvens. Detta har betydelse när vi väljer ljudisoleringsmaterial. Höga ljud har en hög frekvens med korta vågor. Så för att dämpa dessa ljud kan vi använde ett tunnare material för att absorbera ljudet.

Låga ljud har längre vågläng och då behövs ett tjockare material för att absorbera ljudet.

Ljudvolymen – amplituden – mäts i decibel i en logaritmisk skala. Med detta menas att den inte ökar linjärt. Var tionde decibel ökar ljudtrycket med en faktor om 10. Om vi sätter en referensnivå på 0dB för ett ljud så är 10dB tio gånger högre, 20dB är 100 gånger högre och 30dB är 1 000 gånger högre.

Olika människor uppfattar ljudvolym olika. Men som regel brukar man säga att en skillnad på 10dB upplevs som en fördubbling av ljudstyrkan.

Ljudabsorption och stomljudsdämpning

Man kan minska ljudet ombord på två sätt. Man kan placera ljudabsorbenter som tar upp ljudet och hindrar det från att studsa runt i utrymmet.

Man kan också använda så kallad stomljudsdämpning. Det är ett material som förhindrar att andra material börjar vibrera av omgivande ljud. Lite som att lägga handen på en gitarr så den slutar låta.

Ofta används en kombination av ljudabsorberande och stomljudsdämpande material.

I vårt fall är det mestadels stomljudsdämpning som var aktuell. Helt enkelt för att det inte finns utrymme för ljudabsorberande material i de utrymmen vi behövde åtgärda.

Materialet vi använder i denna artikel kommer från Karnag AB och de har även bistått med expertis för att arbetet ska bli korrekt utfört.

www.karnag.se

Tillpassade bitar av stomljudsdämpande matta.

Vi gjorde testet hos Torvalla LCV i Haninge utanför Stockholm. Det underlättar väldigt om man har tillgång till tvåpelarlyft.

www.torvallabil.se

Tids- och materialåtgång

Vi hade aldrig gjort detta förut. Men Johan på Torvalla LCV har stor erfarenhet av att demontera och återmontera husbilar. Så själva arbetet gick snabbt. Det var mer planeringen av var vi skulle sätta in åtgärderna som tog lite tid.

Vår första tanke var att isolera framdörrarna, insteget till bodelen och torpedväggen mellan förarhytt och motorrum. Dock var denna bils insteg till bodelen redan isolerat och vi konstaterade snabbt att det inte gick att komma åt att isolera torpedväggen med mindre än att man rev hela instrumentpanelen. Där sitter dessutom redan ljudabsorbenter från fabrik.

Vi beslöt oss för att stomljudsisolera dörrar, insteg, skärmar och att montera innerskärmar i hjulhusen. Dessa skärmar fick ett lager stomljudsisolering för ökad effekt.

Totalt gick det åt ca 1,5 kvadratmeter stomljudsisolering och mindre än 0,5 kvadratmeter ljudabsorberande matta med integrerad stomljudsdämpning samt ett par innerskärmar i plast. Viktökningen är ca 7 kg.

Effektiv arbetstid, exklusive planering, blev 5 timmar.

Översatt till pengar betyder det en total kostnad på under 10 000 kr om du låter en verkstad göra jobbet.

Dörrarna är från fabrik helt oisolerade och fungerar som gitarrlådor. Den vita plasten som är kondensbarriär skar vi upp för att komma åt innanför. Man vill inte ta bort den helt. Genom att endast skära snitt i den och vika undan kunde vi efteråt enkelt återställa funktionen med några remsor tape.

Rengöring med T-sprit innan applicering av dämpmatta.
Mattan är självhäftande. Klistret biter direkt och det är lite pyssel att få materialet på plats i den trånga dörren.
Man får använda flera mindre bitar. Hålen i dörren dikterar maximala storleken. De största bitarna vi använde var 20 x 40 cm.
Värme gör materialet mer lättarbetat.
Man behöver inte få dit stomljudsisolering över hela ytan. Det räcker med 40-60% för att ”döda” plåtens svängningar. Vi uppskattar att vi täckte 55% av dörrens yta.
Vi började med att skära materialet. Men övergick sedan till att klippa.
I skärmarna, bakom lyktorna, finns ett hålrum där ljud kan alstras och förstärkas.
Här valde vi en kombinationsmatta med både stomljudsdämpning och ljudabsorberande material.
Man får pussla så gott det går, få in så mycket material man kan. Ju mer ljudabsorberande material desto bättre.
En lite försvårande omständighet var att denna bil har vattenburen värme dragen fram till instrumentpanelen. Så att isolera instegen till hytten var lite krångligare än på de flesta husbilar.
Här använde vi dels kombinationsmatta och stomljudsdämpande matta.
Att montera innerskärmar är en vanlig åtgärd på husbilar. Dels för att de förhindrar däcksprut mot bodelen men också för att de minskar vägljudet.
Vi nöjde oss inte med att bara sätta dit skärmarna, vi lade på rikligt med stomljudsdämning också. För att maximera effekten.

Som sista åtgärd sänkte vi däcktrycket. Det är många som åker med maximala 5,5 bar i däcken. Men det blir för hårt och en hel del vibrationer fortplantar sig in i bilen och ger en bullrigare färd.

Efter att vi ljudisolerat hytten körde vi först med 5,5 kg ringtryck, sedan sänkte vi till 4,2 kg fram och bak (bilen var olastad). En sänkning som normalt gör en hel del för att minska vägljudet. Men efter vår isolering kunde vi inte mäta någon skillnad. Ett tecken på att vi lyckats isolera bort vägljudet på ett mycket effektivt vis.

Resultat

Innan vi åtgärdade bilen mätte vi en genomsnittlig ljudnivå i 100 km/h, på asfalt av varierande grovlek, till 67,7dB. Mätsträckan är ca 1 mil lång. 

Som referens använde jag min personbil, en relativt ny Ford Mondeo, och i den mätte jag 58dB på samma sträcka.

Jag har kört en hel del olika husbilar och den åtta år gamla Dethleffs vi använde upplevde jag som typisk för ljudnivån i en halvintegrerad husbil.

När vi efter alla åtgärder körde exakt samma sträcka i samma hastighet var ljudnivån 62,5 dB. En sänkning på hela 5,5dB.

En tydlig indikation på hur väl vägljudet isolerades bort är att vi med 5,5 kg lufttryck i däcken inte kunde mäta någon skillnad i ljudnivå jämfört med när vi minskade till 4,2 kg. Normalt gör detta stor skillnad för ljudnivån ombord.

Men! När vägljudet minskar framträder andra ljud. Nu var det mer vindljud, mer missljud från bodelen. Så upplevelsen blev inte den aha-upplevelse man kan förvänta av en så kraftig sänkning av vägljudet som vi ändå uppnådde.

Reflektioner

För det första: Att jaga oljud i en husbil kan man dra hur långt som helst. För varje missljud man eliminerar blir man varse om ett annat som dolts av det första. Det gäller att man har rimliga förväntningar.

För det andra: Vår tanke med att välja en halvintegrerad mellanklassbil var att den på ett bra sätt representerade vad det stora flertalet husbilister åker i. Men så här i efterhand hade det nog varit bättre att välja en mer påkostad premiumbil där inredningen är tystare. Då skulle upplevelsen av det minskade vägljudet bli större.

För det tredje: Att med så här pass liten insats få ner vägljudet med hela 5,5dB är imponerande och jag hoppas nu att vårt test leder till att Karnag tar fram ett kit med färdigskurna bitar så att fler kan få ner vägljudet i sina husbilar.

En Dethleffs Magic White från 2012 är nu befriad från det mesta av vägljudet.